Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text

Skapad 2020-11-22 17:43 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi fördjupar oss i temat dystopier. Du använder dig av olika källor för att besvara följande frågeställning: - Vilka skillnader och likheter finns det mellan äldre och moderna dystopier?

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
    Sva  -

Matriser

Sva
Utredande text: Dystopier

E
C
A
Eleven kan skriva utredande texter med referenser till andra källor.
Eleven kan skriva väldisponerade utredande texter med referenser till andra källor.
Eleven kan skriva väldisponerade utredande texter som lyfter fram välgrundade slutsatser och har referenser till andra källor.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och kommunikationen.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan återge det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och underförstådda sammanhang i föreläsningar och texter och kontrollera förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: