Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Medier

Skapad 2020-11-22 18:35 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hur påverkas vi och vårt samhälle av medier? Vilka medier finns det, och hur fungerar de? Medier kan roa, informera och påverka våra åsikter. Medier kan också granska de som bestämmer. I det här avsnittet får du lära dig om olika medier och om hur de fungerar. Du får också fundera över vilken roll medier spelar i en demokrati – och i en diktatur. Du får lära dig om våra rättigheter att säga och skriva vad vi vill – vår tryck- och yttrandefrihet. I det här avsnittet lär du dig också mer om hur medier kan påverka dig. Vilka budskap tar du emot egentligen, och hur tolkar du dem? Idag använder vi mycket media, men vi skapar också mycket innehåll själva. Vi är alltså inte bara konsumenter utan också producenter av media. Du kan göra din röst hörd och sprida dina åsikter med bara en knapptryckning. Hur använder du det på bästa sätt? Och hur får du kontroll över medierna – så att inte de kontrollerar dig?

Innehåll

När: cirka vecka 47-50

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • skilja olika slags medier och hur media på olika sätt förmedlar information.
 • redogöra för olika sätt medier används för att påverka samhället.
 • söka information om medier och analysera och kritiskt granska olika källor.
 • reflektera över hur individer och grupper framställs, till exempel beroende på kön och etnicitet, i media och reklam.
 • förstå risker och möjligheter med digitala medier – till exempel nätmobbning, att information anpassas för olika mottagare och mediernas stora möjligheter till påverkan. 

 

Övergripande frågor

 • Hur påverkas våra liv av medier? 

 • Varför är det så viktigt i en demokrati med ocensurerade medier?

 • Vad tror du själv om framtidens medier och teknik? 

 • Vilka frågor bör du ställa dig när du läser en text eller ser en bild för att vara bra på källkritik? Och när ska du ha källtillit – alltså våga lita på en källa?

 • På internet finns i princip allt. Vilka möjligheter och risker kan det finnas med det?

 

Examination

 • Prov
 • Skrivuppgifter (lektionsuppgifter och läxor) 
 • Muntligt deltagande på lektionerna

 

All information (lektionsuppgifter, länkar m.m.)  läggs upp på Classroom 

Uppgifter

 • Prov massmedier

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Medier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Du har har grundläggande kunskaper om massmedia och sociala medier - hur de fungerar och deras roll i samhället.
Du har har goda kunskaper om massmedia och sociala medier - hur de fungerar och deras roll i samhället.
Du har har mycket goda kunskaper om massmedia och sociala medier - hur de fungerar och deras roll i samhället.
Begrepp
Du kan använda begrepp kring massmedia och sociala medier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp kring massmedia och sociala medier på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp kring massmedia och sociala medier på ett väl fungerande sätt.
Undersöka, resonera & analysera
Du har enkla resonemang om hur människor och samhällen påverkas av och påverkar varandra genom olika medier och beskriver då enkla samband
Du har relativt välutvecklade resonemang om hur människor och samhällen påverkas av och påverkar varandra genom olika medier och beskriver då förhållandevis komplexa samband
Du har välutvecklade resonemang om hur människor och samhällen påverkas av och påverkar varandra genom olika medier och beskriver då förhållandevis komplexa och nyanserade samband
Uttrycka och värdera ståndpunkter
Du har enkla argument där du på ett enkelt sätt förklarar varför du tänker som du gör. Du kan enkelt redogöra för olika fördelar och nackdelar. Du kan i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du har flera argument där du förklarar varför du tänker som du gör. Du kan ganska utförligt redogöra för olika fördelar och nackdelar. Du kan delvis växla mellan olika perspektiv.
Du har flera och utvecklade argument där du på ett utförligt sätt förklarar varför du tänker som du gör. Du kan tydligt redogöra för olika fördelar och nackdelar. Du växlar utan problem mellan olika perspektiv.
Demokrati
Du kan på ett enkelt sätt visa hur olika medier och demokrati hänger ihop, samt lyfta fram några för- och nackdelar.
Du kan på ett utförligt sätt visa hur olika medier och demokrati hänger ihop, samt lyfta fram några för- och nackdelar på ett utförligt sätt
Du kan på ett utförligt och nyanserat sätt visa hur olika medier och demokrati hänger ihop, samt lyfta fram flera för- och nackdelar på ett utförligt sätt.
Källkritik
Du har enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du har ganska utvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du har utvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: