Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackordspel, Slagverk och Musikteori

Skapad 2020-11-22 19:19 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi tränar på att ackompanjera vår sång med ackordspel på gitarr och keyboard. Vi övar också på att spela ett enkelt anpassat slagverksstämma. Vi övar på att musicera tillsammans med andra. I musikteorin var vi på begrepp, instrumentkunskap och hur musik används.

Innehåll

Du får öva på att spela ackord på gitarr och keyboard samt att spela en slagverksstämma. Det gör vi tillsammans. Halva gruppen tränar på musikteori i musikhäftet och med hjälp av uppgifter i Unikum, andra halvan övar på ackord.  Uppgifterna handlar om att: 

-Repetera instrumenfamiljer och instrumentens namn/använding

- Fundera kring musikens betydelse för en själv och i t ex film. 

- Repetera/lära sig begrepp som behövs för att prata med andra om musik. 

- Analysera en låt 

Sedan får grupperna öva på en eller två låtar som de redovisar i slutet av terminen. I ensemblen ska alla  bidra med: 

- Ackordspel på antingen gitarr eller piano. 

- Slagverk (t ex shaker) 

- Sång

Vi turas om så att alla får chansen att träna på dessa moment. 

 

Bedömning: 

- Musikhäfte (skriftliga svar på bl.a. musikens påverkan och instrumentens funktion). Utveckla dina svar! 

- Redovisning av ett instrument (muntlig redovisning) 

- Uppspel av ensemblelåt för lärare eller hela gruppen

- Kontinuerlig bedömning under lektionen (bl.a. gällande sång, ackordspel, resonemang)

 

VARJE LEKTION RÄKNAS

Man kan visa sina kunskaper på många olika sätt och vid flera tillfällen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Ackordspel på piano och gitarr

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Spel i olika genre
Eleven har ännu inte spelat i någon genre med en fungerande teknik.
Eleven spelar i någon genre med delvis fungerande teknik.
Eleven spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik.
Eleven spelar i någon genre med väl fungerande teknik.
Ackordspel med byte mellan olika ackord
Eleven har ännu inte visat ett fungerande spel på ett ackordinstrument.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Anpassa sin stämma till helheten
Eleven har inte visat sin förmåga att anpassa sin stämma till helheten.
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Ny aspekt
Sjunga tillsammans
Eleven deltar inte eller knappt i gemensam sång.
Eleven sjunger tillsammans med andra och anpassar rytm och tonhöjd ganska bra.
Eleven sjunger tillsammans med andra och anpassar rytm och tonhöjd bra.
Eleven sjunger tillsammans med andra och anpassar rytm och tonhöjd mycket bra.
Ny aspekt
Resonera om när man själv och andra musicerar
Eleven behöver träna på att diskutera sitt och andras musicerande.
Eleven kan diskutera sitt och andras musicerande på ett enkelt sätt.
Eleven kan diskutera sitt och andras musicerande på ett utvecklat sätt.
Eleven kan diskutera sitt och andras musicerande på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Vad musiken betyder och hur den används
Eleven kan inte beskriva hur musik används och vilken påverkan den har.
Eleven kan enkelt beskriva hur hen upplever musik och hur människor påverkas av musik.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur hen upplever musik och hur människor påverkas av musik.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur hen upplever musik och hur människor påverkas av musik.
Ny aspekt
Instrumentkunskap
Eleven känner inte igen de vanligaste instrumenten och vilka instrumentgrupper de tillhör.
Eleven kan ge exempel på några instrument från olika instrumentgrupper. Hen känner igen de vanligaste instrumenten och vet hur de flesta används.
Eleven kan ge exempel på flera instrument från olika instrumentgrupper. Hen känner igen många instrument och vet hur de används.
Eleven kan ge exempel på många instrument från olika instrumentgrupper. Hen känner de flesta instrumenten och vet hur de används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: