Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Home/Body/Clothes, åk 4

Skapad 2020-11-22 20:20 i Frötuna skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 4 Engelska
Nu ska du få lära dig att beskriva människor och föremål, tala om vad någon har på sig, berätta vad du gör i veckan och fråga vad någon gör. Du ska också få lära dig årstiderna, veckodagarna och klockan.

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 46 - 4

Förmågor

 • se nedan

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska kunna:

 • beskriva människor och föremål
 • berätta vad du gör i veckan
 • fråga vad någon gör
 • tala om vad någon har på sig
 • berätta vad som finns i ditt hem
 • klockslag (hel- och halvtimmar)
 • be någon låta bli att göra något
 • årstiderna och veckodagarna

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • under lektionstid visar du ditt kunnande genom att delta aktivt och ta ansvar för din inlärning

     Formativ

 • du får återkoppling under lektionstid, enskilt och på gruppnivå

     Summativ

 • du visar ditt kunnande på lektionstid, på förhör och prov, muntliga och skriftliga.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att lyssna och läsa olika dialoger, arbeta med skriftliga och muntliga uppgifter. Vi arbetat också med olika uppgifter med hjälp av digitala hjälpmedel. Vi sjunger sånger på engelska och vi ser på korta filmer på engelska.

 

Uppgifter

 • My fantasy animal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Pets/Garden/Weather, åk 4

Läsförståelse
Jag läser enkla meningar men behöver stöd av bilder för att förstå.
Jag läser och förstår enkla texter, korta meddelanden, enkla beskrivningar.
Jag läser texter som är skrivna på ett vardagligt språk och kan återge innehållet.
Hörförståelse
Jag förstår vardagliga uttryck som t.ex. siffror och färger, korta instruktioner om de sägs tydligt och långsamt. Förstår enkla frågor som rör välkänt område t.ex. den egna personen.
Jag förstår och kan klara enkla samtal om vardagliga ting om man talar tydligt, förstår fraser som handlar om vardagssituationer som t.ex. gå och handla. Kan förstå frågor som rör t.ex. fritidsintressen, familjen.
Jag förstår huvud-innehållet i ett TV-program som är inriktat till åldersnivån genom stöd av bilder. Kan förstå olika typer av frågor om de uttalas tydligt, kan ibland behöva be om upprepning.
Skrivförmåga
Jag skriver korta meningar om min egen person t.ex. My name is. Kan skriva korta meddelanden med hjälp. Skriver enstaka fraser som ej hänger ihop.
Jag skriver om vardagliga händelser med vardagliga ord och fraser. Kan skriva enkla meddelanden eller korta personliga brev. Meningarna och sammanhanget hänger ihop.
Jag kan skriva berättelser om vardagliga händelser och intressen. Kan beskriva olika händelser. Meningarna och sammanhanget knyts ihop och det finns en struktur i texterna.
Talförmåga
Jag kan muntligt berätta om mig själv t.ex. namn, ålder och var jag bor. Jag kan ställe enkla frågor.
Jag kan berätta om mina intressen och vardagssituationer, kan ställa frågor. Jag kan berätta vad som finns hemma.
Jag kan berätta lite mer utförligt om mina intressen och vardagssituationer, kan ställa frågor som är lite mer utvecklade. Jag kan berätta vad som finns hemma. Jag pratar utförligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: