👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap demokrati åk 6

Skapad 2020-11-22 20:20 i Gantofta skola Helsingborg
Vi arbetar med Demokrati och Hemma i världen. Vi använder puls-samhällskunskapsbok.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi jobbar med hur Sverige styrs.

Innehåll

Centralt innehåll

Demokrati

Mål:

Du ska veta:

 • vad följande begrepp betyder: demokrati, diktatur, majoritet, minoritet, representativ/direkt demokrati, allmän rösträtt, dagordning, protokoll
 • vad riksdagen och regeringen gör och vad skillnaden är mellan dem
 • hur många representanter det finns i riksdagen och varför det är ett udda antal
 • vilka olika områden som bestäms av riksdagen, kommunen, landstinget
 • varför vi har olika partier och vilka partier som finns i riksdagen
 • vilka som normalt sett bildar regering
 • vad som krävs av ett parti för att komma in i riksdagen
 • vem som är statsminister och vilka partier som sitter i vår nuvarande regering
 • vad som krävs för att få rösta i riksdagsvalet

Du ska kunna resonera kring:

 • hur man kan arbeta för att få en fungerande demokrati
 • på vilka olika sätt man kan påverka och visa vad man tycker
 • vad som kännetecknar en demokrati
 • på vilka olika sätt man kan ta demokratiska beslut

 

Så här arbetar vi:

Vi kommer att gemensamt läsa och bearbeta texterna i samhällskunskapen. Vi diskuterar relevanta saker i helklass, smågrupper och även i par. Vi kommer också att ha skriftliga uppgifter i samband med varje område. Vi kommer att titta på filmer som hör ihop med vad vi jobbar med. 

 

Bedömning:

Vi kommer att ha skriftliga prov och muntliga/skriftliga uppgifter som ska redovisa din nivå av kunskap.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Demokrati matris år 6

Ej uppnåt målen
E
C
A
Demokratiska kännetecken
Du kan ge något exempel på vad som krävs för att en demokrati ska fungera.
Du kan ge ett par exempel på vad som krävs för att en demokrati ska fungera samt ger någon förklaring till varför det är viktigt för demokratin.
Du kan ge flera exempel på vad som krävs för att en demokrati ska fungera samt ger flera förklaringar till varför dessa är viktiga för demokratin.
Hur Sverige styrs
Riksdagen
Du har baskunskaper om hur riksdagen är uppbyggd, vilka som finns där och vad de gör.
Du har goda kunskaper om hur riksdagen är uppbyggd, vilka som finns där och vad de gör.
Du har mycket goda kunskaper om hur riksdagen är uppbyggd, vilka som finns där och vad de gör.
Hur Sverige styrs
Regeringen
Du har baskunskaper om hur ett riksdagsval går till, vem som får bilda regering och vad regeringen gör samt vem som regerar nu.
Du har goda kunskaper om hur ett riksdagsval går till, vem som får bilda regering och vad regeringen gör samt vem som regerar nu.
Du har mycket goda kunskaper om hur ett riksdagsval går till, vem som får bilda regering och vad regeringen gör samt vem som regerar nu.
Demokratiska beslut
Du har baskunskaper om vad demokrati är och kan ge något exempel på hur man fattar ett demokratiskt beslut.
Du har goda baskunskaper om vad demokrati är och kan ge ett par exempel på hur man fattar ett demokratiskt beslut. Du ger någon konkretisering som förtydligar.
Du har mycket goda baskunskaper om vad demokrati är och kan ge flera exempel på hur man fattar beslut. Du ger några konkretiseringar som förtydligar.
Möjligheter att påverka
Du kan ge något enstaka exempel på hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du försöker konkretisera hur detta exempel kan påverka.
Du kan ge flera exempel på hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du konkretiserar och förtydligar ett av dessa exempel.
Du kan ge flera exempel på hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du konkretiserar och förtydligar flera av dessa exempel.
Begrepp
Du kan förklara några enstaka relevant begrepp och använda det på ett ganska bra sätt när du resonerar.
Du kan förklara några relevanta begrepp och använda dem på ett bra sätt när du resonerar.
Du kan förklara flera relevanta begrepp och använda dem på ett mycket bra sätt när du resonerar.
Mänskliga rättigheter
Beskriv Gör jämförelser
Du kan beskriva någon mänsklig rättighet och göra enkla resonemang kring detta (enstaka exempel). Du kan göra någon jämförelse mellan hur vi har det i Sverige och i andra delar av världen.
Du kan beskriva ett flera av de mänskliga rättigheterna och föra utvecklade resonemang kring dem (flera exempel + ett konkret förtydligande). Du kan göra ett par jämförelser mellan hur vi har det i Sverige och i andra delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och föra välutvecklade, nyanserade resonemang kring dem (flera exempel + flera konkreta förtydliganden). Du kan göra flera jämförelser mellan hur vi har det i Sverige och i andra delar av världen.
Mänskliga rättigheter
Orsak/verkan
Du kan ge någon förklarande orsak till varför inte de mänskliga rättigheterna fungerar fullt ut i alla länder i världen. Du ger någon konkretisering.
Du kan ge ett par förklarande orsaker till varför inte de mänskliga rättigheterna fungerar fullt ut i alla länder i världen. Du ger en konkretisering i flera led.
Du kan ge flera förklarande orsaker till varför inte de mänskliga rättigheterna fungerar fullt ut i alla länder i världen. Du ger flera konkretiseringar i flera led.
Källor och källkritik
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du kan göra enkla resonemang om trovärdigheten i källan.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du kan föra utvecklade resonemang om källans trovärdighet.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du kan föra välutvecklade resonemang kring källans trovärdighet.