Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandor/Ida muntligt

Skapad 2020-11-22 20:35 i Storsjöskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleverna har bearbetat boken Sandor/Ida genom muntliga diskussioner.

Matriser

Sv
Sandor/Ida muntligt

Presentera - Innehåll och språk

E
C
A
Ny nivå
Flyt
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven läser frågan med flyt.
Eleven läser frågan med gott flyt.
Eleven läser frågan med mycket gott flyt.
Framföra åsikter
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven framför åsikter om frågan med enkla och till viss del underbyggda argument
Eleven framför åsikter om frågan med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Eleven framför åsikter om frågan med välutvecklade och väl underbyggda argument
Språk
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval

Leda diskussion - Struktur och språk

E
C
A
Ny nivå
Inleder diskussionen
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven initierar diskussionen
Fördelar ordet
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt
Leder diskussionen
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
x
Eleven återför diskussionen till ämnet vid behov
Språk
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval

Delta i diskussion

E
C
A
Ny nivå
Innehåll
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Turtagning
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang
Språk
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex beträffande ordval
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t. ex. beträffande ordval
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: