Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text

Skapad 2020-11-22 21:17 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska
Vi fördjupar oss i temat dystopier. Du använder dig av olika källor för att besvara följande frågeställning: Vilka skillnader och likheter finns det mellan äldre och moderna dystopier?

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
    Sva  -
  • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
    Sva  -
  • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
    Sva  -

Matriser

Sve
Utredande text: Dystopier

E
C
A
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade
och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade.
-
och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna.
Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna.
Ny aspekt
Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: