Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa

Skapad 2020-11-22 21:40 i Magelungsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under höstterminen kommer vi att läsa Geografi Europa. Detta arbetsområde kommer att sträcka sig över en del av höstterminen samt en del efter jullovet. Vi har påbörjat detta kapitel om hur jorden ser ut och hur den förändras med sina kontinentalplattor. Nu fortsätter vi och riktar vårt fokus på Europas länder. Vi kommer att använda oss av kartböcker och andra källor för att, till och börja med, lokalisera Europa och jämföra storlek och läge med övriga världsdelar. Vi kommer också att använda oss av förkunskaperna och lyfta fram exempelvis de stora bergskedjorna i Europa, samt huvudstäderna och de olika naturtyperna.

Innehåll

 

Syfte:

Det här kapitlet syftar till att ge eleverna ett första ögonblick över Europa som en del av hela världen. Begreppen som världsdel och kontinent kommer att diskuteras. Europas berg, floder och slätter tas upp ur ett naturgeografiskt perspektiv och dessa diskuteras i helklass. (Europa i världen)

 

I det stora kapitlet (Europas regioner) som vi kommer att påbörja v. 49 behandlas Europas länder på ett kortfattat sätt. Länderna är indelade i fem regioner och efter varje region kommer vi att ha ett mindre prov om kapitlet. Syftet med det här kapitlet är att ge ett geografiskt perspektiv över Europa. Vi kommer att använda oss av kartor och jordglob för att studera dessa djupare.

 

 

 

Mål:

 

  •         Förstå och kunna använda geografiska begrepp.

 

  •         Utveckla och visa kunskaper om geografiska förhållanden.

 

  •         Göra jämförelser mellan platser och regioner.

 

  •         Kunna använda kartor och andra geografiska källor.

 

  •         Kunna viktiga namn och läges- och storleksrelationer.

 

  •         Värdera, reflektera och diskutera egna tankar och ställningstaganden.

 

 

 

Schemaplanering
Klass: 6AB
V.47 – V.51

 

 

Måndag

Onsdag

Fredag

Vecka 47

Läxförhör – Jorden förändras

Läs s. 16 – 17 i Geografi boken. Stryk under de ord som du anser är svårare att förstå eller begrepp som är viktiga för kapitlet.
Se begreppslista längre ned i dokumentet.

Jobba i arbetsboken, s. 8-9.

 

Läs s. 18 – 21 i Geografi boken. Stryk under de ord som du anser är svårare att förstå eller begrepp som är viktiga för kapitlet.
Se begreppslista längre ned i dokumentet.

Jobba i arbetsboken s. 10-11. 

Vecka 48

Repetition av s. 16-21 + läsa s. 24-25 i Geografi boken. Stryk under de ord som du anser är svårare att förstå eller begrepp som är viktiga för kapitlet.
Se begreppslista längre ned i dokumentet.

 

Jobba i arbetsboken, s. 13.  

Läs s. 26 – 27 i Geografi boken. Stryk under de ord som du anser är svårare att förstå eller begrepp som är viktiga för kapitlet.
Se begreppslista längre ned i dokumentet.

+ repetition inför läxförhöret.

Jobba i arbetsboken, s. 14-15.

 

Läxförhör – s. 16-27.

Vecka 49

Läs s. 28-33 i Geografi boken. Stryk under de ord som du anser är svårare att förstå eller begrepp som är viktiga för kapitlet.
Se begreppslista längre ned i dokumentet.

Jobba i arbetsboken, s. 16-17.

Läs s. 34 – 35 + s. 40-41 i Geografi boken. Stryk under de ord som du anser är svårare att förstå eller begrepp som är viktiga för kapitlet.
Se begreppslista längre ned i dokumentet.

Jobba i arbetsboken, s. 18-19 + extra uppgift s. 21.

Läxförhör, s. 28-35 + s. 40-41.

Vecka 50

Läs s. 42 – 45 i Geografi boken. Stryk under de ord som du anser är svårare att förstå eller begrepp som är viktiga för kapitlet.
Se begreppslista längre ned i dokumentet.

Jobba i arbetsboken, s. 22-23 + extra uppgift s. 25.

Repetition + arbete med kartor där vi ska placera länder, städer, viktiga öar, bergskedjor på rätt ställe på kartan.

Läxförhör, s. 42-45.

 

Läs s. 52-53 i Geografi boken. Stryk under de ord som du anser är svårare att förstå eller begrepp som är viktiga för kapitlet.
Se begreppslista längre ned i dokumentet.

Jobba i arbetsboken, s. 26.

Vecka 51

Läs s. 54-55 i Geografi boken. Stryk under de ord som du anser är svårare att förstå eller begrepp som är viktiga för kapitlet.
Se begreppslista längre ned i dokumentet.

 

Jobba i arbetsboken, s. 27 + extra uppgift på s. 29.

Repetition + arbete med kartor där vi ska placera länder, städer, viktiga öar och floder på rätt plats på kartan.

Läxförhör, s. 52-55.

AVSLUT – VI FORTSÄTTER EFTER JULLOVET. Under denna dag ska vi se på en film och ha en trevlig dag innan jullovet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 2

Läs s. 62-65 i Geografi boken. Stryk under de ord som du anser är svårare att förstå eller begrepp som är viktiga för kapitlet.
Se begreppslista längre ned i dokumentet.

Jobba i arbetsboken, s. 30-31 + extra uppgift på s. 33.

 

Repetition inför läxförhör.

Läxförhör, s. 62-65.

Vecka 3

Läs s. 72-75 i Geografi boken. Stryk under de ord som du anser är svårare att förstå eller begrepp som är viktiga för kapitlet.
Se begreppslista längre ned i dokumentet.

Jobba i arbetsboken, s. 34-35 + extra uppgift på s. 37.

Repetition inför läxförhör.

Läxförhör, s. 72-75.

 

Vi går igenom målet som vi satte upp från början och går igenom hela kapitlet på ett sammanfattat sätt.

 

Här avslutar vi Europa kapitlet. Kapitlet om jordens resurser kommer vi att läsa under våren.

Viktiga begrepp:

 

Vecka 47 – Begrepp   
            

världsdel           naturtyp
kontinent           polarklimat
invånare            växtlighet
bergskedja        glaciär
regnskog           dal
barrskog            m ö.h.
lövskog             
regnskog
öken
tundra

Vecka 48 – Begrepp  

slätt
foderväxt
stäpp
konstbevattna
torrlade
polder
strövområde
skörd
bukt


Vecka 49 – Begrepp  

naturresurs       urskog
region                inland
tull                     migration
näring                flykting
tätbefolkade     befolkningstäthet
glest befolkade
enklav
ås
våtmark

Vecka 50 – Begrepp  

levnadsstandard
sund
högplatå
torv
ljunghed
m ö.h.

Vecka 51 – Begrepp  

flack
låglänt
tundra
taiga

 

 

Vecka 2 – Begrepp      
          
inland
bergspass
låglänt
pustan


 

Vecka 3 – Begrepp   
             

halvö
sanddyner
macchia
hed
ginst
ljung
korkek
terrass

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: