Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Koll på Sverige

Skapad 2020-11-22 21:22 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Geografi
Planering i geografi för Sverige och åk 4.

Innehåll

Pedagogisk planering i geografi för ht 2020

Syfte:

Syftet med undervisningen i geografi är att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att:

·         Analysera hur naturen och människan påverkar livsmiljöer i olika delar av Sverige.

·         Undersöka och analysera hur människan, samhället och naturen påverkar varandra i olika delar av Sverige.

·         Analysera omvärlden och värdera resultaten med hjälp av teorier, metoder, tekniker, kartor och andra källor.

·         Värdera olika sätt att förbättra miljön och utvecklingen med hänsyn till etik och hållbar utveckling.

 

Kunskapsmål:

Målet med undervisningen i geografi är att eleverna sk utveckla sina kunskaper i följande områden:

·         Kartkunskap, centrala ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

·         Hur Sverige ser ut samt Sveriges indelning med de olika landskapen (namngeografi).

·         Undersökningar och egna funderingar hur landskapet ser ut och varför det blivit så.

·         Naturtillgångar i Sverige.

 

Centralt innehåll:

·         De svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

·         Namn och läge på Sverige landskap; orter, berg, hav och vatten i Sverige.

·         Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och natur- och kulturlandskap i närmiljön

·         Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Innehåll:

Undervisningen kommer att utgå från boken "Koll på Sverige".

 

Arbetssätt:

Vi studerar kartan och lär oss hur man letar i kartboken.

Vi läser texterna i boken samt vid behov undersöker flera källor för att inhämta kompletterade fakta.

Vi kommer att göra analyser av och försöka dra slutsatser kring innehållet.

Vi arbetar med olika arbetsblad och andra övningar. 

Vi följer med i serien på 8 delar av Geografens testamente.

Tidsperiod:

Från skolstart fram till höstlovet.

 

Bedömning:

Som elev bedöms man dels genom ett aktivt deltagande under lektionerna. Där visar man att man har utvecklat kunskaper kring innehållet. Man delger varandra vad man lärde sig under senaste lektionen.

 

För ett godtagbart resultat i kursen behöver du som elev visa att du har:

Baskunskap om naturlandskapet.

Hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.

Du kan använda kartan och andra källor.

Du kan några geografiska begrepp.

Du har baskunskaper om kartan i Sverige.

Du kan ge några förslag på hållbar utveckling

Du kan ge några exempel på orättvisa förutsättningar och ge några förslag på förbättringar

 

 

 

 

Matriser

Ge
Geografi Sverige, åk 4

Sverige

Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Naturresurser
Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige.
Du kan några av våra naturresurser och kan beskriva på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Namngeografi
Du kan placera ut ett fåtal landskap, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ett flertal landskap, städer och vatten på kartan.
Du har grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, städer och vatten på kartan.
Landskapstyper
Du kan någon av våra landskapstyper i Sverige.
Du kan våra fyra olika landskapstyper och du kan beskriva dem.
Du kan våra fyra lanskapstyper, beskriva dem samt ge exempel på landskap som tillhör dessa landskapstyper.
Jämförelser
Du kan nämna någon likhet eller skillnad mellan två olika landskap.
Du kan nämna några likheter och skillnader mellan två olika landskap.
Du kan nämna flera likheter och skillnader mellan två olika landskap.
Karta
Du vet att kartan är en förminskning av verkligheten.
Du kan använda kartan för att hitta städer, vatten etc.
Du kan använda kartan för att hitta städer, vatten etc.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: