Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner

Skapad 2020-11-23 07:10 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Under december månad så fokuseras undervisningen mot normer och värden kopplat till det temaarbete som pågår på förskolan.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: traditioner

Tidsperiod: dec 2020

Förskolans namn: kålhagen

Grupp: rödbetan

Barnens ålder: 3-5

År och datum: 2020-11-23

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Traditioner

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- vi arbetar med adresser så vi vill koppla ihop detta med traditioner och jul. Barnen ska få skapa sitt eget julkort och skicka hem till sig själva.

- Vi tittar på URs julkalender om djur och känslor. 

- samlingar med julsånger, julsagor och julrim

- skapande i form av julpyssel

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- utifrån dokumentation som finns kring temat

- kunskaper som vi observerat att barnen behöver mer av, klippa, limma, tejpa osv.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Unikums lärloggar

- skriva ut bilder
Planeringen upprättad av:

Linnea, Karolina och Susanne 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: