Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-11-23 07:14 i Grebbestadsskolan Tanum
Vi ska läsa om Europa i världen, om länderna och naturen, städer, befolkning och näringsliv.
Grundskola 5 Svenska Geografi
Under slutet av höstterminen och början av vårterminen kommer vi att läsa om Europas länder, var de ligger på kartan, om klimatet och om hur naturen ser ut i de olika länderna. Vi läser också om de största floderna, bergen och städerna samt om befolkningen och näringslivet. Vi kommer att läsa faktaböcker, se film och göra skriftliga och muntliga uppgifter.

Innehåll

Så här skall vi jobba:

Under slutet av höstterminen och första delen av vårterminen skall du jobba med Europa. Du kommer att jobba med kartan och lära dig namn på de vanligaste länderna, städerna, floderna, haven, bergen och platserna i Europa. Du skall lära dig om klimatzoner och naturtyper som finns i Europa. Du skall lära dig hur människor lever och vad de arbetar med och lära dig relevanta begrepp. Du kommer att få visa det du har lärt dig i muntliga samtal, i läxförhör och i fördjupningsarbete.

 

Det här kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • Läsa kartor och känna till namnen på de vanligaste länderna, städerna, bergen, haven och floderna i Europa.
 • Beskriva natur, klimat och samhälle i olika delar av Europa.
 • Se samspel mellan vad människor gör och naturen där de lever.
 • Jämföra olika länder, se likheter och skillnader.
 • Förstå och använda relevanta begrepp.
 • Skriva geografisk faktatext och redovisa muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: