Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kapitel 3 HT 20/21

Skapad 2020-11-23 07:50 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Till dig som elev:

 

Arbetsområdet 
V. 48-4

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få möjlighet att jobba med klockan, datum, diagram och medelvärde.

Mål

  Kunna räkna ut liknande uppgifter:
 • 2 veckor = ____ dygn
 • Klockan är 14.35. Hur mycket är den om 4 timmar och 55 minuter?
 • Skriv din födelsedag på två olika sätt.
 • Läs av diagrammet och och skriv hur många jordgubbar Adrian sålde under en vecka.
 • Vad är medelvärdet av talen 1, 2, 3, 4 och 5?

 

 Kunna följande begrepp:
 

År, skottår, kvartal, vecka, månad, dygn, timme, minut, sekund, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, medelvärde, genomsnitt 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetssätt

Genomgångar, självständigt arbete, grupp- och pararbete, spel, aktiviteter och läxor

 

Redovisningsform

Eleverna redovisar sina kunskaper i form av ett prov som genomförs vartannat kapitel. De visar även vad de kan under lektionerna. Alla kapitel avslutas med en diagnos som kollar ifall eleven hänger med.

 

Bedömning

Jag bedömer er på följande.

 • Ifall du kan relevanta begrepp
 • Ifall du kan läsa av diagram och tabeller
 • Ifall du kan räkna ut medelvärdet
 • Ifall du kan räkna med tid
 • Ifall du kan visa hur du räknar ut uppgiften

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: