Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

terminsplanering åk 9 ht 2020

Skapad 2020-11-23 08:21 i Margarethaskolan Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
Denna termin kommer vi att arbeta med återbruk och design.

Innehåll

Terminsplanering slöjd åk 9

 

Varje år slänger en genomsnittlig svensk cirka 8 kg textil. Vi kan motverka det. Kan ett par gamla byxor bli en väska? Kan en skjorta bli ett plagg till ett barn? Kan du designa ett nytt plagg av något gammalt? Med utgångspunkt i design och mode ska du tillverka en ny produkt av en eller flera gamla. Gör en helt annan produkt än den ursprungliga. Du ska också brodera någon detalj på plagget.

 

 
Förmågor i fokus 

Arbetsområdet är brett och de flesta slöjdförmågor kommer du att kunna visa, men dessa är särskilt i fokus:

·      Att formge och framställa slöjdföremål i olika material.

·      Att utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

·      Att pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion 

·      Att ge omdömen om arbetsprocessen

 

Hur gör vi?

·      Tillsammans tittar vi på olika designers, formgivare och varumärken. Vi tittar närmare på vad som är specifikt för t.ex. ett speciellt varumärke.

·      Vi repeterar vilka olika hantverkstekniker som finns att välja på och vilka slöjdföremål som skulle kunna göras.

·      Sök inspiration på egen hand. Du väljer designer, formgivare eller varumärke att inspireras av .

·      Skriv ut en bild på din inspiration.

·      Klistra in bilden i din loggbok och skissa upp ditt slöjdföremål. Ta gärna med materialprover!

·      Du arbetar praktiskt med ditt slöjdarbete.

·      Fyll i planeringen i loggboken varje lektion.

·      Du arbetar efter muntliga och skriftliga beskrivningar och egna idéer.

 

Redovisning

 Processen redovisar varje elev individuellt i sin loggbok där du också utvärderar ditt arbete och resultatet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

Centralt innehåll

  • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  •  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  •  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  •  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

 

 

 

 

         Betyg E                                                             Betyg C                                                     Betyg A

Slöjdföremål

Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ

Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ

Använda redskap

I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt

I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision

Tillvägagångssätt

Du väljer tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter och ger enkla motiveringar till dina val

Du väljer tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter och ger utvecklade motiveringar till dina val

Du väljer tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter och ger välutvecklade motiveringar till dina val

Inspirationsmaterial

Du kan i slöjdarbetet med hjälp av läraren och inspirationsmaterial hitta ett arbete som passar dig

Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial eller egna idéer som du själv har sökt upp

Kombinera

Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med varandra med hänsyn till föremålets form och funktion

Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion

Du prövar och omprövar systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion

Arbetsprocessen

Du kan under arbetsprocessen bidra med att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt med hjälp av läraren

Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt

Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Ge omdöme

Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Tolka

Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: