Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI ÄMNEN RUNT OMKRING OSS 2020

Skapad 2020-11-23 08:26 i Friskolan Asken Grundskolor
Allt omkring oss är gjort av olika ämnen. Kemi är läran om hur de ämnena är blandade och kan blandas så att de bildar nya ämnen. Kemi handlar också om hur man kan skilja olika ämnen åt.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Allt omkring oss är gjort av olika ämnen. Kemi är läran om hur de ämnena är blandade och kan blandas så att de bildar nya ämnen. Kemi handlar också om hur man kan skilja olika ämnen åt.

Innehåll

 

När du är klar med kursen ska du kunna det här:

 • du kan förklara vad en atom och en molekyl är
 • du vet vad ett  grundämne är och kan ge exempel
 • du vet vad en kemisk förening är och kan ge några exempel
 • du vet att ämnen har olika egenskaper
 • du kan berätta om kolets kretslopp i naturen
 • du vet vad människan kan använda olika metaller till
 • du kan förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • du vet varför man återvinner några olika ämnen
 • du vet hur branden uppstår (brandtriangel)
 • du tränar på att anteckna ordentligt, skriva labbrapporter och samarbeta i grupp.

Hur du kommer bedömas:

 1. Du kommer att bedömas på laborationerna (antecknar, följer labbrapporter, laborerar i grupp)
 2. Du kommer att arbeta med studieuppgifter (studieboken)
 3. Du kommer att skriva ett prov.

Lycka till med denna ÄMNESKURS!

/ Wilma

Matriser

Ke
Bedömningsmatris för tema ÄMNEN OMKRING OSS.

Grundläggande
Bättre
Ännu bättre
Min förmåga att dokumentera (skriva laborationsrapport)
Jag gör enkla anteckningar av mina undersökningar i text och bild. Alla delar är med. Jag har jämfört min hypotes med mina resultat.
Jag gör utvecklade anteckningar av mina undersökningar i text och bild. Alla delar är med. Jag drar rätta slutsatser och reflekterar kring resultatet.
Jag gör välutvecklade anteckningar av mina undersökningar i text och bild. Alla delar är med. Jag drar rätta slutsatser och reflekterar väl kring mina resultat. Jag har felkällor med.
Min förmåga att använda information
Jag kan använda information i diskussioner och för att skapa enkla texter.
Jag kan använda information i diskussioner och för att skapa texter med relativ god anpassning till sammanhanget.
Jag gör använda informationen i diskussioner och för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Min förmåga att undersöka
Jag kan genomföra enkla undersökningar. I arbetet använder jag utrustning på ett rätt och säkert sätt.
Jag kan genomföra en laboration och är noggrann. I arbetet använder jag utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag tar ett stort ansvar i planeringen och genomförandet av laborationerna. I arbetet använder jag utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Min förmåga att förstå och använda begrepp
Jag har grundläggande kunskaper om kemi begrepp och använder dem på ett enkelt sätt.
Jag har goda kunskaper om kemi begrepp och använder dem i uppgifter.
Jag har mycket goda kunskaper om kemibegrepp och använder dem på ett naturligt sätt i mina uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: