Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan och miljön, geografi år 9

Skapad 2020-11-23 08:51 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola F Geografi
I arbetsområdet kommer du att få fundera över hur befolkningsutvecklingen ser ut i världen. Varför har vi fått den befolkningsexplosion vi ser idag? Hur har det sett ut med migration och urbanisering? Dessa är några frågor som du ska kunna besvara efter kursen.

Innehåll

Undervisningens innehåll

För att utveckla dessa förmågor kommer vi i undervisningen att arbeta i läroboken sol 4000 och med sidorna 309-321, studera utvalda internet sidor och dess texter för att skapa insikt om:

 

Underlag för bedömning

 

Bedömningen grundar sig i din förmåga att aktivt vara med i diskussioner. I några examinationsuppgifter får du även visa hur du använder dig av viktiga begrepp och hur du kan utforska, reflektera, värdera och analysera det centrala innehållet i kursen.

 

Begrepp

Biosfären, hållbar utveckling, befolkningstäthet, tätbygdsområden, befolkningsökning, medellivslängd, urbanisering, megastäder, industriella revolutionen, sekundära centra, migration, gästarbetare, miljöflyktingar asyl, kvotflyktingar, uppehållstillstånd, tull, absolut fattigdom, fattigfällan, levnadsstandard, human development index, infrastruktur, kolonier, subventioner, korruption, export, import, milleniemål

och bistånd.

 

Examinationsuppgifter

Tänk på att du tar hjälp av de interaktiva sidor som vi har tittat på som finns i google classroom.

 1. Var bor människor idag och varför? Använd begreppen urbanisering, tätbygdsområden, megastäder och befolkningstäthet. Sidan 310-312 och 317-318

 2. Hur ser befolkningsutvecklingen ut i världen idag? Använd begreppen befolkningsökning, barnadödlighet, medellivslängd och industriella revolutionen. Sidan 313-315 

 3. Titta på befolkningspyramiderna på sidan 315-316 eller i PowerPointen. Kan du förklara varför pyramiderna ser olika ut? Använd begreppen ekonomisk utveckling, välfärd och utbildning. Sidan 315-316

4. Vilka migrationer sker ständigt och varför? Använd begreppen migration, storstadsproblem, infrastruktur, miljöflykting och klimatflykting. Sidan 317-321

 5. Du befinner dig nu i en för dig påhittad värld med avstamp från nedanstående bild. Du reflekterar kring din vardag utifrån det fakta och de förkunskaper som du har. Du väljer på vilken sida av muren du befinner dig. Bilden som du ska reflektera kring syns inte i Unikum, du måste titta i classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: