Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och välbefinnande

Skapad 2020-11-23 09:07 i Förskolan Kastanjen Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor
Förskola
Vi har i år valt hälsa och välbefinnande som vårt mål och kommer att fokusera mer på rörelse.

Innehåll

4 Augusti

Var är vi:

Vi har ett annat utgångsläge än vi haft tidigare, både mindre barngrupp och gruppen är mer fördelad mellan pojkar och flickor. Vi arbetar efter samma strategi och mål, vi alla står fast i vad vi sagt och alla säger samma sak.

Vi har arbetat mycket med känslor, empati, kommunikation, respekt för varandra och för sig själv. Vi har god kunskap både från Niels och webbkursen Lågaffektivt bemötande.

Vart ska vi:

Vi har valt rörelse i kropp ock knopp som vårt mål. Vi vill med detta mål att barnen ska utveckla och hantera sina rörelser genom ett hälsosamt perspektiv. De ska få möjlighet att utveckla sitt rörelsebehov samt utveckla empati för varandra.

Hur gör vi:

Vi fortsätter med våra grupper som har olika innehåll som främjar både kropp och knopp.

Vi fortsätter med våra utflykter, de är planerade och strukturerade för varje vecka.

Vi har samlingar där det innehåller olika teman med fokus på rörelse.

Vi använder vår miljö, både ute och inne.

Vi ska börja mer med rörelse på våra grupper t ex friskis och svettis m.m. Vi har även i emellanåt hinderbana ute på vår gård, detta kan ske både på våra grupper, samt i den dagliga verksamheten.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: