Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handbok för superhjältar

Skapad 2020-11-23 09:10 i Rydbo skola Österåker
Handbok för superhjältar handlar om Lisa som blir mobbad och jagad av sina klasskompisar, tills hon en dag hittar en ovanlig röd bok på biblioteket. Då börjar en actionfylld resa mot att bli en superhjälte. Häng med när Lisa slåss mot skurkar och lär sig nya superkrafter!
Grundskola 4 – 5 Svenska Samhällskunskap
Handbok för superhjältar handlar om Lisa som blir mobbad och jagad av sina klasskompisar, tills hon en dag hittar en ovanlig röd bok på biblioteket. Då börjar en actionfylld resa mot att bli en superhjälte. Häng med när Lisa slåss mot skurkar och lär sig nya superkrafter!

Innehåll

Mål för eleven:

Genom detta arbetsområde får du möjlighet att utveckla dina förmågor att: 

 1. lyssna aktivt till högläsning och reflektera kring det du hör
 2. delta i samtal
 3. våga stå för det du tycker
 4. använda och skriva nya ord och begrepp
 5. vara kreativ med olika material
 6. fotografera med iPad

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 1. lyssna på boken "Handbok för superhjältar"
 2. samtala och reflektera kring bokens innehåll utifrån olika frågeställningar
 3. ta ställning i olika värdegrundsfrågor
 4. arbeta med ord och begrepp
 5. skapa din egen superhjälte
 6. skriva om superhjältens egenskaper samt presentera för klasskompisar
 7.  

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 1. delta i diskussioner och visa att du följer med i bokens handling
 2. delta i de olika aktiviteterna

Uppgifter

 • Avsnitt 6 och 7

 • Avsnitt 6 och 7

 • Avsnitt 5

 • Avsnitt 5

 • Avsnitt 3 och 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: