Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal - egen vald bok

Skapad 2020-11-23 09:34 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du läser en skönlitterär bok som du valt själv. Examinationen består av ett samtal kring din bok.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Läsning av skönlitteratur.

Hur ska vi arbeta?

Läsning i klassrummet och hemma.

Vad ska du lära dig?

Förbättra din läsförståelse.

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Skönlitteratur, sakprosa, biografi

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Genom ett examinerande samtal. Uppgiften ligger på Teams under svenskans filer.

Uppgifter

  • Boksamtal

Matriser

Sv
Boksamtal - egen vald bok

E
C
A
Sammanfattning
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse
Mellan raderna
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala och leda samtal
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: