Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat 8A&C

Skapad 2020-11-23 09:44 i Öjersjö Storegård Partille
Klimat
Grundskola 7 – 9 Geografi
I detta arbetsområde kommer vi att studera texter och filmer som handlar om väder, klimat och vegetation.

Innehåll

Syfte - varför jobbar vi med detta arbetsområde?

Vi kommer att studera klimat och hur klimatet och klimatförändringar påverkar samhälle, natur och människors levnadsvillkor. 

 

Kunskaper - det här kommer du att lära dig:

 • vilka samband det finns mellan klimat och vegetation
 • vilka samband det finns mellan klimat och befolkningsfördelning
 • hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor
 • orsaker till klimatförändringar
 • vilka konsekvenser klimatförändringar har för människa, samhälle och miljö
 • hur vi kan minska klimatförändringar

 

Arbetsform - så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • läsa text och se på film som handlar om väder, klimat och vegetation.
 • prata, diskutera om klimat och varför vissa platser är mer sårbara än andra (orsak och konsekvens). 
 • arbeta ämnesövergripande med svenskan (fokus på hur du skriver en refererande text med källhänvisningar direkt i texten).

 

Bedömningsform - så här blir du bedömd på ditt arbete:

 • Arbetet ska mynna ut i en skriftlig inlämning om klimat, en sårbar plats, där du ser samband mellan klimat, platser och människors levnadsvillkor. Tänk på att delta på lektion vid olika samtal, diskussioner kring ämnet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Klimat 8b

På god väg
E
C
A
Samspel m-ska, samhälle & natur (GE)
Du är på god väg att ha grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har grundläggande kunskap om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har goda kunskap om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskap om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp (GE)
Du är på god väg att använda geografiska begrepp i dina resonemang.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & dess konsekvenser (GE)
Du är på god väg att föra enkla resonemang om klimatförändringar.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: