Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konflikter och sårbara platser i världen

Skapad 2020-11-23 10:50 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 8 – 9 Historia Geografi Religionskunskap Samhällskunskap
Världen är i ständig förändring och människan påverkar miljön allt mer och i snabbare takt. Människan påverkar naturen och naturen påverkar människan. På grund av detta uppstår sårbara platser i världen.

Innehåll

Sårbara platser

Världen är i ständig förändring och människan påverkar miljön allt mer och i snabbare takt. Människan påverkar naturen och naturen påverkar människan. På grund av detta uppstår sårbara platser i världen. Detta kan uppstå varsomhelst när natur och klimat förändras samt när människan påverkar naturen negativt. Att människan dessutom hamnar i konflikt med varandra gör inte saken lättare. 

Tidigare har vi arbetat med resurser och näringar som kan kopplas till detta arbetsområde. Nyttjande och överutnyttjande är en del i den mänskliga vardagen och vi vet nu att detta inte är en hållbar väg att gå. 

- Hur identifierar man en sårbar plats?

- Vilka problem uppstår på grund av naturkatastrofer och klimat?

- Vilka problem uppstår på grund av mänsklig påverkan?

- Vad är en hållbar utveckling?

 

Länksamling på Pearltrees som kan vara till nytta

Direkt till Globalis.se Bra sida att starta med.

Uppgifter

 • "Tak över huvudet"

 • Befolkningsfördelning (Grundkurs + Fördjupning)

 • Konflikter (Grundkurs)

 • Sårbara platser (Grundkurs)

 • Extremväder och naturkatastrofer (Grundkurs)

 • Kiribati

 • Sårbara platser och klimatet (Grundkurs)

 • Konflikter och hållbar utveckling -

 • En sårbar plats eller katastrof

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: