👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik åk 8

Skapad 2020-11-23 13:30 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 8 Fysik
Varför ser det ut som sugrören har gått av i glaset? Detta bland annat ska vi ta reda på i detta område som är optik, läran om ljuset. Vi kommer också få reda på vilka färger som finns i ljuset, hur det rör sig och om något kan röra sig fortare än ljuset. Det är till stor del ett praktiskt område där man får undersöka och testa sig fram genom att göra olika laborationer.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 Vad kommer vi att arbeta med?

 • Vad ljus är och hur det rör sig i olika ämnen.
 • Hur ljus beter sig när det går från ett ämne till ett annat.
 • Vilka olika sorters ljus som finns och dess användningsområden.
 • Olika typer av speglar och linser och dess användningsområden.
 • Hur vi kan uppfatta ljus och hur ögat fungerar.

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha gemensamma lärarledda genomgångar där dina frågor och funderingar är viktiga. Du kommer få arbeta med övningar som hjälper dig att lära dig viktiga begrepp. Vi gör laborationer som vi dokumenterar. Texten i boken läser vi tillsammans och kanske ser vi nån förklarande film!

Viktiga begrepp!

 • Ljusets egenskaper: ljuskälla, reflektera, absorbera, ljusstyrka
 • Reflektion: reflektionslagen, infallsvinkel, reflektionsvinkel, normal, plan spegel, konvex spegel, konkav spegel, brännpunkt
 • Ljusets brytning: täthet, infallsvinkel, brytningsvinkel, totalreflektion, konkav lins, konvex lins, brännpunkt, prisma, brännvidd
 • Ögat: pupill, lins, hornhinna, näthinna, synnerv, ögonglob, närsynt, översynt, ålderssynt

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • Planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar.
 • Förstå och förklara ljus egenskaper med hjälp av fysikens begrepp, teori och modeller.

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och undersökningar.
 • Genom att lämna in dina laborationsrapporter.
 • Genom ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9