Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsinlärning

Skapad 2012-02-01 21:44 i Friskolan Oasen Unikum Piloter HT17
En strukturerad metodik i bokstavsarbete och läsinlärning.
Grundskola 1 Svenska
...

Innehåll

Elevdel

Under året kommer vi att arbeta med Fonomix läsinlärning via munmetoden. Du kommer att få lära dig bokstäver med hjälp av munbilder som talar om hur munnen ser ut när du gör ljudet och hur varje bokstavs ljud blir till. Varje bokstav har ett eget protokoll med olika övningar.

Lgr11

Matriser

Sv
Svenska år 1

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7
Fonem (språkljud)
Kan namn och ljud på 4 bokstäver: Oo, Aa, Ll, Vv
Kan namn och ljud på 8 bokstäver: del 1 samt Uu, Ii, Mm, Rr
Jag kan namn och ljud på 12 bokstäver: del 1-2 samt Ee, Ss, Nn, Öö
Jag kan namn och ljud på 16 bokstäver: del 1-3 samt Ää, Ff, Hh, Tt
Jag kan namn och ljud på 20 bokstäver: del 1-4 samt Åå, Bb, Gg, Jj.
Jag kan namn och ljud på 24 bokstäver: del 1-5 samt Yy, Pp, Kk, Dd
Jag känner igen namnen på bokstäverna Cc, Zz, Xx, Qq, Ww
Fonem (muntligt)
Kan särskilja ljuden i ett ord. Ex: lina l-i-n-a
Jag kan rimma på några enstaviga ord. Ex: mus-hus
Jag kan ta bort ett ljud och bilda ett nytt ord. Ex: (r)is - is
Jag kan lägga till ett ljud och bilda ett nytt ord. Ex: m+ur=mur
Jag känner till begreppet vokaler.
Bokstavsform
Känner igen och skriver 4 bokstäver, både stora och små.
Jag känner igen och skriver 8 bokstäver, både stora och små.
Jag känner igen och skriver 12 bokstäver, både stora och små.
Jag känner igen och skriver 16 bokstäver, både stora och små.
Jag känner igen och skriver 20 bokstäver, både stora och små.
Jag känner igen och skriver 24 bokstäver, både stora och små.
Jag känner igen och skriver Cc, Xx, Qq, Zz, Ww, både stora och små.
Skriv med flyt
Jag lekskriver ord.
Jag skriver bokstäverna från del 1-3 automatiskt.
Jag skriver bokstäverna från del 1-4 automatiskt.
Jag skriver bokstäverna från del 1-5 automatiskt.
Jag skriver bokstäverna från del 1-6 automatiskt.
Skapa och skriv
Jag kan skriva ord med de bokstäver som jag har lärt mig. Ex: av, lo (vk kv)
Jag kan skriva ord med de bokstäver jag har lärt mig. Ex: val, mur (kvk)
Jag kan skriva ord med de bokstäver som jag har lärt mig. Ex: len, ris (kvk)
Jag kan skriva ord som slutar på -a och -e. Ex: näsa, hare (kvkv)
Jag kan skriva ord av typen kvkvk. Ex: gamar, tuber
Jag kan bilda en enkel mening med givna ord. Ex: Musen är tam.
Jag kan skriva en enkel mening. Ex: Rosor är fina.
Skrivlära
Jag vill veta hur ord ska skrivas.
Jag skriver ord genom att ljuda. Ex: v-a-l blir val
Jag kan skriva ord med 3 bokstäver i rätt ordning.
Jag känner till att namn skrivs med stor bokstav.
Jag kan skriva med mellanrum mellan orden.
Jag känner till hur man formellt skriver en enkel mening. Ex: Tåget är här.
Ljuda
Jag kan bygga och läsa enkla ord med två ljud. Ex. av, lo (vk kv)
Jag kan bygga och läsa enkla ord med tre ljud. Ex: val, ram (kvk)
Jag kan läsa ord med 3 ljud i rätt ordning.
Jag kan läsa ord som slutar på -a och -e. Ex: höna, nere (kvkv)
Jag kan läsa ord av typen kvkvk. Ex: låser, båtar
Jag kan läsa ord som slutar på -ig, -el. Ex: solig, segel
Jag ljudar okända ord.
Använda ordbilder
Jag läser och skriver som en ordbild: en
Jag läser och skriver som en ordbild: ett
Jag läser och skriver som ordbilder: nej, hej, han, hon
Jag läser och skriver som ordbilder: kan, man, inte
Jag läser och skriver som ordbilder: och, men, den, min, din, sin
Läs och förstå
Jag kan läsa några självvalda ord och förstå vad de betyder.
Jag kan para ihop ord och bild.
Jag känner till att en mening avslutas med punkt.
Jag kan para ihop en enkel mening och bild. Ex: Siv ser en ros. Jag känner till att frågetecken avslutar en fråga i text.
Jag deltar i samtal om det jag läst.
Jag kan para ihop enkla meningar med en bild.
Jag läser en enkel historia och berättar vad jag har läst. Jag kan läsa några ord som skrivs med Cc, Xx, Zz, Ww
Läs med flyt
Jag kan läsa ordet "sa" med flyt.
Jag kan läsa ord från del 3 med flyt.
Jag kan läsa med flyt: jag hur, var, ni
Jag kan läsa enkla meningar med två-tre ord från del 1-5 med flyt.
Jag kan läsa enkla meningar med fyra ord från del 1-6 med flyt. Ex: Jag har en bil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: