Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren på djuris - samtal om alla våra känslor

Skapad 2020-11-23 15:14 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Samtidigt som vi räknar ner mot jul så gör vi under december en resa genom känslornas värld. Det blir en repetition av det vi arbetar med under hösten och som vi kommer att fortsätta med resten av läsåret. Vi tar hjälp av ett material från UR som även ger oss möjlighet att utforska digitala QR-koder.

Innehåll

Mål

 • Barnen pratar och reflekterar kring känslor med avstamp i deras egen vardag.
 • Barnen växer som individer genom att respektera både sig själv och andra.
 • Barnen har getts möjlighet att få kunskap genom digitala hjälpmedel. 

Nuläge

Under hösten har vi arbetat med hur vi uttrycker känslor och reflekterat över vad vi känner i olika sinnesstämningar. Vi har sått ett frö och startat ett reflekterande tankesätt hos barnen som vi vill utveckla vidare. Genom att föra in Barnkonventionen i undervisningen har barnen även uppmärksammat att de har många rättigheter men även skyldigheter gentemot varandra. Detta blir som en summering av båda våra teman. 

Syfte

Syftet är att stärka jaget för att i nästa steg öka empatin och förståelsen emellan barnen i gruppen. Vi vill stärka kamratskapet genom att barnen tar till vara varandras olikheter och ser det som något positivt.

Genomförande

Vi använder oss av UR:s material ”Djuren på djuris”.

https://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/219000-219999/219660-2_lararhandledningdjurenpadjuris.pdf?utm_source=ur.se&utm_medium=referral&utm_campaign=forskolekampanj2021&utm_content=artikel%20

Det är en form av adventskalender som ger oss en nedräkning inför julen, samtidigt som det är ett genomtänkt, systematiskt arbetsmaterial kring känslor.

Under hösten har barnen arbetat i grupper som utgått från barnens ålder. Nu gör vi om grupperna för att ge barnen möjlighet att fördjupa vänskapen i nya konstellationer och en mer nyanserad lek. I materialet finns digitala QR-koder vilket ger barnen möjlighet till digitalt lärande.


Ansvar

Vi arbetar tillsammans i de olika grupperna. Vi hjälps åt att förbereda och dokumentera för att utforska barnens tankar och reflektioner.

 

Uppföljning

Vi reflekterar tillsammans för att sedan analysera vårt arbete för vidare planering mot målen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: