Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-11-23 16:10 i Everöds skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad är teknik! Det finns massor med tekniska prylar? Teknik som löser uppgifter i vår vardag. Hur påverkar teknik och tekniska lösningar miljön runt oss.

Innehåll

      

Teknik  

Du kommer att arbeta med ämnet teknik och utforska vad teknik är för något och hur det kan lösa uppgifter åt oss i vår vardag.

Du kommer att öva dig på att se vilka uppgifter/problem som finns i vardagen och ge förslag på hur de skulle kunna lösas med teknik.

Du kommer att öva dig på att förstå hur teknik och tekniska lösningar kan påverka miljön runt oss.

 

Du kommer att arbeta på olika sätt, både med texter, korta filmer och med att skriva, skissa/göra ritning samt bygga en modell.

 

Jag kommer att bedöma hur du:

  • beskriver vilken uppgift eller vilket problem din tekniska lösning/uppfinning löser.
  • beskriver hur ditt föremål fungerar, hur det ser ut och vilka material det kan vara gjort av.

  • beskriver med exempel vilka tekniska lösningar som finns idag som löser samma uppgift.

  • gör en ritning till ditt föremål där du även beskriver vilket material du har använt.

  • bygger en modell

  • beskriver olika val av material och vilka svårigheter du mött och förändringar du gjort under modellbygget

  • beskriver med exempel vilken betydelse och påverkan din uppfinning och de material den innehåller har på vår miljö.

Kopplingar till läroplanen

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
    Gr lgr11
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
    Gr lgr11
  • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
    Gr lgr11
  • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
    Gr lgr11
  • Syfte
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
    Tk
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
    Tk
  • Centralt innehåll
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
    Tk  4-6
  • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
    Tk  4-6
  • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
    Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva tekniska lösningar
Eleven kan med stöd beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen. .
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktionsarbete
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Eleven kan med stöd göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonemang
Eleven kan med stöd föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: