Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 6, kapitel 5-7

Skapad 2020-11-23 20:39 i Palmbladsskolan Uppsala
Lärobok: Gracias 6, kap. 1 - 4.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Seguimos aprendiendo cosas nuevas! Vi fortsätter att lära oss mer spanska.

Innehåll

1. Innehåll

Du ska lära dig att:

berätta om dig själv och säga vad du heter, var du bor och hur gammal du är. 

berätta vad du tycker om och inte tycker om, favorit sport/färg.

fråga någon vad den heter, hur någon mår och hur gammal någon är

räkna och skriva till 30

veckodagarna på spanska

obestämda artiklarna un/una un gato/ una mochila

verbformerna Soy = jag är,   Tengo = jag har ,  quiero = jag vill ha

beskriva saker = una mochila blanca/ un gato  blanc ( en vit ryggsäck, en vit katt)

2. Arbetssätt

Övningar i boken och stenciler

Läxor

Hörövningar

Översättningar

Muntliga övningar

Förhör

3. Bedömning

Prov på kapitel 5 - 6

Läxförhör 

Arbete med material, övningsbok, stenciler, gracias.nu med mera i klassrummet.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Hörförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Formulera sig muntlig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: