Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi Åk 9

Skapad 2020-11-23 21:03 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi arbetar med samhällsekonomi!

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer att arbeta med samhällsekonomi. Ni kommer att få lära er mer om samhällsekonomiska modeller, strukturer och system och hur dess hänger ihop och påverkar varandra. Dessutom kommer vi att repetera och fördjupa era kunskaper kring Sveriges välfärd. Ni kommer även få diskutera och undersöka olika samhällsfrågor ur ett samhälls- och individperspektiv.

Konkreta mål

- Lära er om hur olika ekonomiska system fungerar och fördelar och nackdelar med dessa

- Förstå hur ekonomiska strukturer och kretslopp fungerar

- Utveckla er förmåga att diskutera olika samhällsfrågor ur ett individ- och samhällsperspektiv samt ta ställning till vad ni själva tycker baserat på fakta, värderingar och olika perspektiv.

- Analysera hur individer och samhället kan påverka varandra i den ekonomiska strukturen.

 

Bedömning

- När ni är muntligt delaktiga i diskussioner i mindre grupper och i helklass

- Prov och inlämningsuppgifter

 

Undervisning

Genomgångar, film, övningar och diskussioner

 

Material

NE Samhällskunskap åk 9 (tilldelat läromedel) 

- Här hittar du även filmer som vi sett:

4.3 Det ekonomiska kretsloppet

4.4 Sveriges välfärd - Hur fungerar den?

Mina presentationer:

NE 4.1 och 4.2 (Här finns länkat till en övergripande film inom samhällsekonomin) https://docs.google.com/presentation/d/1_DwRqI0YNo-LaTbtYVnCoXiZrDvUMg0P-N5arRO9_Xo/edit 

NE 4.3 https://docs.google.com/presentation/d/1mT_egR0oeSCPNYa9kYaubBCS2_KSeigJmbdSDgRmUnQ/edit#slide=id.g6b8c76df8f_0_26 

NE 4.2 och 4.4 https://docs.google.com/presentation/d/1FudiXyxw1W26nGTmmz_CcaL_h_zL4wS-vXZOKUsij9c/edit#slide=id.gb13310f029_0_158 

 

Se övningar och begreppslista i uppgifter!

 

 

Uppgifter

 • SO-lektion 4 februari

 • Jämför Sverige med andra länder

 • Gruppuppgift - begrepp 4.5

 • Inflationsuppgift

 • Fjärrundervisning - SO-loggbok

 • Prov - samhällsekonomi

 • Lönestatistik - uppgift

 • Utbud, efterfrågan - jämviktspris

 • Diskussionsuppgift 4.1

 • Begreppslista att fylla i - samhällsekonomi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi Åk 9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda bergepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka och påverkas
(Obs, beroende på val av uppgift)
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
(Obs, beroende på val av uppgift)
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Information och källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: