Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 VT-2021

Skapad 2020-11-24 12:29 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Engelska åk 6
Grundskola 6 Engelska
Under denna terminen kommer vi att fokusera på att utveckla vår skriftliga förmåga, genom att beskriva våra tankar och känslor, göra omskrivningar från dåtid till nutid, samt grammatiska strukturer vid meningsbyggnad. Sidolöpande tränar vi vår muntliga förmåga, genom olika aktiviteter, såsom Rory´s cubes och bildspel.

Innehåll

 

Arbetssätt / Undervisning

Under året kommer du  att få:

-  läsa, lyssna på, tala och skriva engelska.
- återberätta en film eller en bok.
- träna upp din förmåga att stava, läsa med inlevelse och uttala bättre.

- uttrycka dig säkrare genom att öva din produktiva förmåga.
- träna på att våga använda din engelska - för att kunna kommunicera på ett globalt plan.

Vårt huvudläromedel är Magic 6!

Vi använder också av:

 • Digitala medier och hjälpmedel
 • Rory´s storycubes
 • Bildspel
 • Film
 • Litteratur

Du kommer att få arbeta i helklass, i grupp, parvis och enskilt.

Bedömning / Dokumentation

Under terminen sker löpande en bedömning, genom inlämnade uppgifter samt deltagande i klassrummet.Det blir två summativa huvud bedömningar, en skriftlig inlämning, samt en presentation, där eleverna ska välja och använda texter från olika medier. Eleverna delas in i grupper, och presenterar gemensamt för klassen. Däremellan lägger vi in ett alternativt NP för läs-och hörförståelse.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: