👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema SAGOR

Skapad 2020-11-24 12:41 i 045011 Förskolan Trollflöjten Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola

Innehåll

Vårt mål med temat "Sagor" är att varje barn

utökar sitt ordförråd
utvecklar sin fantasi och föreställningsförmåga
får ord för och vill visa och prata om känslor
utvecklar sin förmåga att samarbeta
lär sig leka
har roligt med kompisarna

För att nå detta arbetar vi på följande sätt:

 Vi ser till att varje barn känner sig tryggt, omtyckt och värdefullt.

 Vi delar upp barnen i mindre grupper så ofta som möjligt och har roligt tillsammans.

 Vi ser till att det finns arbetsro i grupperna.

 Vi bemöter barnen på ett positivt sätt och med positiva förväntningar.

 Vi uppmuntrar barnen till att vara med och trösta.

 Vi pratar om att ta hänsyn till varandra.

 Vi är närvarande i alla situationer och handleder vid konflikter.

 Vi är med i barnens lekar både som inspiratörer vid behov och vi  ser till att tillföra nytt och utveckla lekarna.

 Kultur/Skapande

 Som pedagog vara med/närvarande i barnens olika rollekar.

 Vi lär barnen turas om-lekar med enkla regler och ser till att alla som vill får vara med.

Vi skapar olika miljöer med hjälp av projektorn, ser och lyssnar på sagor som vi projicerar på väggen.

 Vi använder oss av Ugglo (ett digitalt bibliotek utvecklad för förskolan ) när vi introducerar nya sagor för hela barngruppen

Vi dansar till bild och musik via projektorn.

 Vi erbjuder varje barn olika material och verktyg för skapande och experimenterande

Språk

Sagostunder dagligen, både planerade och spontana i liten grupp eller via Ugglo.

Vi pratar med och lyssnar aktivt på barnen och uppmuntrar alla att uttrycka sig och även vända sig till kompisen med frågor.

Vi använder fullständiga meningar och nyanserat språk i arbetet med barnen.

Sångsamlingar med rim och ramsor och rörelselekar med Före Bornholmsmodellen som grund. Barnen turas om att välja sånger och lekar som finns som bildkort på väggen eller på golvet.

Vi sjunger och ramsar också vid måltiderna då vi är uppdelade vid tre bord. Vi pratar om maten som serveras och om saker som barnen varit med om under dagen.

Vi ger barnen namn på saker och företeelser de ser och hör i sin omgivning.

Matematik

Vi gör barnen medvetna om och uppmärksammar dem på matematiken i vardagen.

 Vi leker lekar, sjunger sånger, spelar spel och lägger pussel och använder matematiska termer i alla dessa aktiviteter.

Vi arbetar med turtagning då barnen turas om att vara först, näst och sist.

Vi lyfter fram olikheterna i och jämför material när det gäller t.ex. storlek, tyngd, längd, kallt/varmt osv.

Vi målar och ritar med olika material och benämner former och olika egenskaper i materialet, t.ex. tjock, tunn, lång, kort

 NTA

 Vi erbjuder bl.a. klossar och annat byggmaterial, magneter, vatten, is och snö att undersöka och experimentera med.

Vi gör skogsutflykter och promenader i närområdet. Vi följer årstiderna, upptäcker naturen och lär nya ord.

Vi arbetar med NTA- lådor som innehåller olika enkla experiment inom områden vatten och luft. 

Rutiner

Vi uppmuntrar barnen att ta på och av sig kläderna själva, efter egen förmåga, och lägga dem i den egna lådan, hyllan eller hänga dem på kroken.

 Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra, t.ex. vid av- och påklädning

Potträning/toalettbesök hör till de dagliga rutinerna. Vi gör den situationen till en naturlig del av dagen och försöker locka och uppmuntra varje barn till att vilja sitta på pottan eller toaletten.

Vi lär barnen steg för steg att tvätta händerna ordentligt efter utevistelse och toalettbesök.

Vi måltiderna försöker vi hålla låg ljudnivå, låta alla komma till tals och locka barnen till att smaka på allt som serveras vid måltiden.