👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumenträttigheter och Privatekonomi

Skapad 2020-11-24 13:27 i Uppgårdskolan Ekerö
Att känna till sina rättigheter och skyldigheter som konsument samt att hushålla med resurser är viktigt för dagens unga. Kunskaper om konsumtion och ekonomi ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Under det här arbetsområdet ska du få en helhetsförståelse för ekonomin i hemmet och vardagen. Vilka typer av inkomster och utgifter som finns och vilka val man kan göra utifrån detta. Du ska känna till hur det fungerar att låna pengar, att handla på avbetalning och kredit. Du ska även få förståelse för hur det fungerar att teckna abonnemang och vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument i några olika situationer. Dvs: kan du klaga på en vara som gått sönder? Kan du byta reavaror? Måste du betala reparationen av mobilen fastän det blev mycket dyrare än överenskommet? Vad händer om jag inte betalar mina räkningar? Kan jag hyra en lägenhet om jag har en betalningsanmärkning? Vad kostar ett sms-lån? Detta och mycket mer får du lära dig i det här arbetsområdet om konsumtion och ekonomi.

Innehåll

Här är planeringen i Hem och konsumentkunskap Vt 22:

v 4 Rulltårta

v 5 Churros och chokladsås

v 6 Privatekonomi

v 7 Konsumenträtt

v 8 Repetition

v 9 SPORTLOV

v 10 Studiedag

v 11 Prov i konsumenträtt och privatekonomi (allt material finns i Teams)

v 12 Våfflor

v 13 Bärfyllda crepes

v 14 PÅSKLOV

v 15 Annandag Påsk

v 16 Mattraditioner

v 17 Fiskpinnar och potatismos

v 18 Silviakaka

v 19 Vaniljhjärtan

v 20 Hela Uppgård bakar

v 21 Improvisation

v 22 Städning och utvärdering

v 23 Röd dag (6:e Juni)

I Läroboken gleerupsportalen och i vårt Team så finns all fakta/information kring ämnet Ekonomi som du behöver!

Följande filmer är också bra att titta på som en förberedelse eller repetition:

Syfte:

-Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån.
-Eleverna ska ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  E 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  C 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Konsumtion och ekonomi för årskurs 7-9

Konsumtion och ekonomi

>>>
>>>
>>>
Förmåga att resonera med koppling.
Jämföra olika konsumtionsalternativ med konsekvenser för privatekonomi
Du kan jämföra olika konsumtionsalternativ. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det påverkar privatekonomin.
Du kan jämföra olika konsumtionsalternativ. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det påverkar privatekonomin.
Du kan jämföra olika konsumtionsalternativ. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det påverkar privatekonomin.
Förmågan att resonera.
Beskriva och resonera om grundläggande rättigheter och skyldigheter och ge exmpel på hur de används i olika situationer
Du kan beskriva och resonera på ett enkelt sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan beskriva och resonera på ett utvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan beskriva och resonera på ett välutvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Förmågan att resonera underbyggt.
Om olika konsumtionsval kring konsekvenser för hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Om handlingar i hemmet kring konsekvenser för hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra resonemang på ett enkelt sätt om hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra resonemang på ett utvecklat sätt om hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra resonemang på ett välutvecklat sätt om hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.