Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2020-11-24 14:08 i T1-skolorna Linköping
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk Bild
Vilka fåglar samlas runt fågelbordet?

Innehåll

Innehåll

1. Mål

 • Känna igen, namnge och kunna berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • Förstå och kunna förklara varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • Namnge några av fågelns olika delar
 • Kunna några begrepp som har med fåglar att göra.
 • Kunna skriva en enkel faktatext om en eller flera fåglar

2. Det här kommer vi att arbeta med

 • Vi kommer att se undervisningsfilmer om våra fåglar i närmiljö
 • skriva fakta om någon/några fågel/fåglar
 • Läsa fakta om flytt- och stannfåglar och svara på frågor
 • rita och måla fåglar
 • lyssna på fågelläten

3. Detta kommer vi att bedöma

 • Din förmåga att känna igen och namnge några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • Din förmåga att skriva en enkel faktatext och skapa en bild till texten

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: