Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FM 1A: kapitel 4

Skapad 2020-11-24 14:11 i Kvinnebyskolan Linköping
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer under veckorna 48-51 arbeta med fjärde kapitlet i favorit matematik 1A. Kapitlet handlar om dubbelt och hälften, addition och subtraktion i talområde 0-10, talen 9 och 10.

Innehåll

Lärandemål

 • Addera i talområde 0 till 10 
 • Subtrahera i talområde 0 till 10
 • Räkna, rita och skriva talen 9 och 10
 • Öppna utsagor
 • Dubbelt och hälften

Undervisning

Vi kommer arbeta enskilt, i par och med gemensamma genomgångar.

Tillvägagångssätt:

 • digitalt
 • i arbetsboken
 • genom spel
 • laborativt
 • lärandefilm
 • kooperativa övningar

Begrepp

Hur många, hur mycket, lika. olika, är lika med, dubbelt så många, hälften så många, plustecken, minustecken, addera, subtrahera, term.

 

Förmågor vi tränar

Begrepp, metod, problemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
FM 1A: kapitel 3

Talen 9 och 10

Jag behöver öva mer.
Jag kan det här bra.
Jag kan det mer än väl.
Ny nivå
Siffror, tal och räkneord för 9 och 10.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Jag kan räkneorden.
Jag kan para ihop siffrorna med räkneorden.
Jag kan skriva siffror
Addition i talområdet 0 till 10.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Jag kan med stöd dela upp talen.
Jag kan dela upp talen.
Jag kan addera och visa vad som händer på tallinjen.
Subtraktion i talområde 0 till 10.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Jag kan med stöd räkna subtraktion.
Jag kan räkna subtraktion med två termer.
Jag kan räkna subtraktion med flera termer.
Öppna utsagor.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Jag kan med hjälp av bilder se vilken term som saknas.
Jag kan räkna addition och se vilken term som saknas.
Jag kan räkna addition och subtraktion och se vilken term som saknas.

Jag behöver öva mer.
Jag kan det här bra.
Jag kan det mer än väl.
Ny nivå
Dubbelt och hälften.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Jag kan med stöd rita dubbelt så många och hälften så många.
Jag kan rita och skriva dubbelt så många.
Jag kan rita och skriva dubbelt och hälften så många.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: