Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande - Original

Skapad 2020-11-25 07:10 i Önegårdens förskola Östersund
Förskola
Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. (Lpfö-18)

Innehåll

Avdelningens egna mål (läsår 20/21): planeras i augusti/ september 2020 utifrån behovsinventering och samtal med vårdnadshavare

 

 

Hur ska vi lägga upp arbetet:

Spara ner planeringen, Lägg era detaljplaneringar som uppgifter

Planera uppgifterna utifrån rubriker.

1. Kartläggning genom tankekarta eller andra verktyg.

Hur var utgångsläget för aktionen?

1.2 Planering

2. Formulera en fråga ur den egna praktiken (söka kunskap)

3. Planera en förändringsinsats

Vad ville vi förändra och förbättra?

Vad ville vi uppnå?

 

Använde vi någon litteratur/teori som stöd?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: