👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jul och traditioner

Skapad 2020-11-25 08:16 i Lindebo förskola Eslöv
Förskola
Vi kommer dagligen arbeta utifrån tomtebrev som kommer att innehålla uppdrag och utmaningar. Uppdragen skapar vi utifrån barnens mognad, intresse i julens tecken.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

 

Vi arbetar utifrån våra svenska jultraditioner och våra traditioner har på Nalle Puh med våra Tomtebrev.

Mål:

 

 Vi vill ge/tillföra barnen upplevelser kring julen.

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

 Tomtebrev med varierat innehåll utifrån händelser och barnens intresse.

Dokumentation

 

 Foto och film, observationer

Analys, utvärdering och reflektion:

Vi reflekterar med barnen varje vecka för nya infallsvinklar för att skaffa nytt innehåll utifrån barnen.

Detta analyserar och utvärderar vi kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18