Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Torget - Bålbro förskola

Skapad 2020-11-25 09:12 i Bålbro förskola Norrtälje
Förskola
Bålbro förskolas gemensamma dokument där vi tillsammans kan utveckla och utvärdera vårt Torg.

Innehåll

  1. Torget

Torget ska vara en plats där barn och pedagoger kan mötas och ska representera en gemenskap. Torget är ett utrymme som är föränderligt, utifrån barngruppen, årstid eller olika projekt. Här ska åsikter och föreställningar kunna korsas och mötas. Torgets miljö bör vara utformad på det sätt som gör att det skapas rum i rummet. Torget beskrivs som ett utrymme som ska ge försmak åt de angränsade utrymmena. Det ska vara små mötesplatser där barnen ska få prova på olika aktiviteter. En diskussion kring andra förskolors Torg har varit att ytorna måste disponeras på ett sätt som inte lockar till springlekar, utan till andra typer av aktiviteter, som fortfarande lockar barnens intresse. 

Barngrupperna som är inne på Torget ska dela upp sig i de olika rummen, likaså pedagogerna. Fördelaktigt är också att inte ha för stora möten mellan avdelningarna på en gång, utan ta några färre barn åt gången.  

Miljön på Torget ska kunna vara föränderlig och kan med fördel flyttas runt med hjälp av tex. flyttbara väggar, skärmar och möbler. Torget ska vara en tillåtande och stimulerande miljö som är till för att få testa saker barnen inte har tillgång till på avdelningen. 

Det finns olika sätt att arbeta med Torg, antingen att man har en Torget-pedagog som endast arbetar där, eller att avdelningarna hjälps åt och tillsammans skapar miljöerna och arbetet. Vi på Bålbro har beslutat att alla hjälps ut, istället för att ha en ansvarig. 

Hur gör vi? 

Alla avdelningar lämnar in förslag, tankar, idéer, önskemål kring material m.m. till Emma som sedan sätter sig med beställningen. Sen gör vi en ritning/dylikt på hur vi vill utforma Torget och de olika miljöerna, utifrån det sen tar vi tillfälle och hjälps åt att möblera och ställa iordning. När möbleringen är klar tar vi ett gemensamt tillfälle tex. veckomöte där vi går igenom vad som är tanken med varje miljö och hur vi arbetar i dem. Det viktigaste är att alla avdelningar är överens och upplever att det finns något som är fördelaktigt för deras avdelning och som stimulerar alla barn som befinner sig på Torget.

Hur blev det? 

Vi utvärderar tillsammans, alla avdelningar. Både genom att skriva här i planeringen och ta en diskussion på APT. Vi kan gemensamt hjälpas åt och också publicera bilder (håll koll på GDPR och samtycke) på vad vi gör och hur vi använder Torget och miljöerna där. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: