👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering adventskalender

Skapad 2020-11-25 12:22 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola F – 1
Planering för arbetet med adventskalendern innan jullovet.

Innehåll

PLANERING AV FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN PÅ:

 

Lilla fritidshemmet

 

Så här arbetar vi med: Adventskalendern 2020

Planeringen gäller för  perioden: HT 20 v.48 - v.51

Ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering är: Samuel, Ludvig och Anna

 

Nulägesbeskrivning/ kartläggning/Syfte (var är vi?)

Då det framkommit att vi behöver fokusera mer kring matematiken på fritidshemmet samt att ett intresse för julinspirerat tema hos eleverna slog vi ihop detta till ett genom en adventskalender på fritidshemmet.

 

Enligt läroplanen så ska eleverna få möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor och lösa vardagliga matematiska problem.

 "Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.  I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.  Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem" (Skolverket Lgr 11 kap 4)

 

Konkretisering av målet:

 • Eleverna ska få lära sig om och använda matematik i sin vardag.
 • Eleverna ska kunna arbeta själva och tillsammans med andra.
 • Eleverna är snälla mot varandra och vara en bra kompis.
 • Eleverna kan prata om olika saker med varandra.
 • Kan uttrycka sig på olika sätt såsom dans, bild, lek etc. samt använda olika material för att uttrycka sig.
 • Kan bygga och konstruera med olika saker och på olika sätt.
 • Kan följa de regler och rutiner som vi har i olika sammanhang.
 • Kan röra sig i trafiken på ett säkert sätt och i området runt omkring skolan.
 • De ska kunna starta och delta i lekar.
 • Möjligheten att leka inomhus och utomhus i olika väder och årstider.
 • Möjligheten att vistas på olika områden runt omkring skolan under olika årstider.

Målet är uppnått när:

 • Eleverna visar på ökad förståelse kring matematik.
 • Eleverna arbetar själva och tillsammans med andra.
 • Eleverna visar hänsyn och respekt mot varandra.
 • Eleverna kan diskutera kring olika saker med varandra eller i grupp.
 • Eleverna uttrycker sig på olika sätt samt kan använda olika material.
 • Eleverna bygger och konstruerar med olika saker och på olika sätt.
 • Eleverna följer de normer och regler som vi har i olika sammanhang på fritidshemmet.
 • Eleverna har vistats i närområdet under olika årstider samt kan röra sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Eleverna kan initiera och delta i lekar av olika slag.
 • Eleverna har deltagit i lekar både inomhus och utomhus i olika väder och årstider.

Aktiviteter/ metoder (hur gör vi?)

Vi ska under de 4 sista veckorna innan jullovet läsa upp brev från tomten där han ger eleverna olika uppdrag samt tips vad de kan göra under dagen. Det kommer vara olika aktiviteter varje dag och olika pyssel att göra under dessa veckorna. Några av breven kommer innehålla matematikproblem som eleverna ska få lösa tillsammans samt att några av aktiviteterna kommer att handla om matematik som eleverna använder i sin vardag och jobbar med i skolan. Vi har gått till Nisses skog där vi skulle räkna antal trafikskyltar på vägen dit och dess betydelse.

Eleverna har kört minutbollen, julstress, familjen Olsson i idrottshallen, de har fått pärla julkulor, de har fått vika julgranar, skapa julkort, skapa en tomte, göra egna små julstjärnor, tallriksunderlägg, snögubbe, loppa med 10-kompisarna, ljuslyktor, och färglagt målarbilder. De har även fått spela ett matematikspel där man skulle använda 3 tärningar för att slå och sedan räkna ihop vad det blev tillsammans därefter fylla i detta på en spelplan. Som avslutning på detta tema så kommer det att avslutas med en julfilm.

 

 Hur mäter vi det vi vill uppnå? (hur kan vi samla bevis?)

 • Genom observationer från pedagogerna både i grupp och enskilt.
 • Genom elevernas resultat i olika pyssel och aktiviteter.
 • Genom diskussion med eleverna både enskilt och i grupp.

 

Utvärdering/Analys HT 20 (Endast pedagoger)

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -