Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN, mänskliga rättigheterna och barnkonventionen GRS

Skapad 2020-11-25 12:25 i Vallastadens skola Linköping
FN, mänskliga rättigheter och barnkonventionen
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Vi kommer arbeta med FN: när det grundades, varför det grundades men även vad de arbetar med idag, bl.a. de globala målen. Vi kommer att lära oss om vad de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen är och innebär.

Innehåll

 

Lärandemål 

 • veta vad Förenta Nationerna är, när det skapades och varför
 • kunna ge exempel på vilka arbetsuppgifter Förenta Nationen har
 • veta vad de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen är och innebär, samt varför de skrevs ned 
 • veta vad UNICEF är och arbetar med
 • veta vad som kännetecknar en faktatext
 • kunna söka information i olika källor 
 • kunna skriva en faktatext av god kvalité

 

Undervisning och arbetssätt 

 • Lärarledda genomgångar
 • Läsa texter 
 • Titta på filmer/filmklipp
 • Skriftliga uppgifter till texterna och filmerna/filmklippen ("fråga-svar")
 • Informationssökning
 • Skriva en faktatext
 • Muntlig presentation (med din faktatext som grund)
 • Par- och gruppdiskussioner

 

Bedömning 

Följande kommer att bedömas:

 • Din faktatext
 • Din muntliga presentation
 • Ditt bidrag till gruppdiskussionerna
 • Kvalitén på dina svar i de skriftliga uppgifterna
 • Ett kunskapstest om barnkonventionen

 

  Viktiga ord och begrepp

FN - mänskliga rättigheter - barnkonventionen - UNICEF - de globala målen

konflikt - krig - fred - hållbarhet - generalförsamlingen - säkerhetsrådet - generalsekreterare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda kartor och andra källor på ett väl fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  A 6
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  SO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  A 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  A 6
 • I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 6
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: