👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9 2020/2021

Skapad 2020-11-25 12:41 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Matematik
Geometri är den del av matematiken som handlar om geometriska figurer och vilka egenskaper dessa figurer har. I området ingår symmetri, likformighet och kongruens, längd-, area- och volymskala, likformiga trianglar samt Pythagoras sats.

Innehåll

Innehåll:

 • olika typer av symmetri för olika geometriska figurer
 • vilka geometriska figurer som är likformiga och kongruenta, och hur detta kan användas exempelvis för att bestämma längden på sidor
 • hur skala kan beräknas och vad skillnaden är mellan  längd-, area, och volymskala
 • vad Pythagoras sats går ut på och hur denna formel kan användas för att beräkna sträckor i rätvinkliga trianglar

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du använder metoder och begrepp för att lösa uppgifter vad gäller att rita och förstå symmetrilinjer, beräkna sträckors längd utifrån likformighet, kongruens, skala och Pyhagoras sats, samt göra area- och volymberäkningar.
 • hur väl du väljer strategi vid problemlösning, hur du tolkar rimligheten i dina resultat och vilka slutsatser du drar.
 • hur väl du för matematiska resonemang
 • hur väl du redovisar dina uppgifter och använder ett matematiskt språk, tecken och symboler

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar om metoder och begrepp, hur en för matematiska resonemang och använder andra matematiska förmågor
 • jämföra olika lösningar och resonera kring dess för- och nackdelar
 • öva på att välja strategier vid problemlösning
 • öva på att lösa rutinuppgifter
 • öva på att föra matematiska resonemang samt att utvärdera rimligheten i våra lösningar

Material vi kommer att arbeta med:

Grovplanering: 

 

Vecka

Område                                                 

Sidor i PRIO

Sidor i Prio arbetsbok

50

3.1 Symmetri

3.2 Likformighet och kongruens

96-98

99-103

54-55

56-58

51

3.3 Längdskala

104-108

59-61

2

Repetition kap 3-1-3.3

 

 

3

3.4 Areaskala och volymskala

(3.5 Likformiga trianglar och topptriangelsatsen)

110-115

116-121

62-65

 

4

3.6 Pythagoras sats

122-125

66-68

5

Repetition

128-135

69-70

6

Repetition + prov

 

 

 

  

Centrala begrepp:

 • spegelsymmetri, rotationssymmetri, likformighet, kongruens, skala, förminskning, förstoring, längdskala, areaskala, volymskala, likformiga trianglar, topptriangelsatsen, katet, hypotenusa, rätvinklig triangel

Metoder:

 • kunna rita ut symmetrilinjer samt kunna ta reda på vilken rotationsordning en figur har.
 • kunna avgöra vilka figurer som är likformiga eller kongruenta med varandra samt använda detta för att beräkna olika sträckor i en figur.
 • kunna beräkna en längdskala samt kunna beräkna olika sträckor (samt areor och volymer) när skalan är känd.
 • kunna beräkna areor och volymer för olika figurer.
 • kunna använda likformiga trianglar och Pythagoras sats för att beräkna olika sträckor i trianglar.

Bedömningsuppgifter:

 • EPA/Inlämningsuppgift
 • Prov

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift geometri

Matriser

Ma
Elevmatris, matematik

Når ännu ej målen
E
C
A
Begrepp
Du visar inte tillräckliga kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och kan ännu ej använda och beskriva begrepp och samband mellan begrepp.
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med tillfredsställande säkerhet.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med god säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med mycket god säkerhet.
Metoder
Du kan ännu inte välja och använda fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet.
Du väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med tillfredsställande säkerhet.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med god säkerhet.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med mycket god säkerhet.
Problemlösning
Du löser ännu inte enkla problem och bidrar sällan till något förslag på andra tillvägagångssätt, ger förslag på matematiska modeller eller värderar strategier och resultatens rimlighet
Du löser enkla problem och bidrar till något förslag på andra tillvägagångssätt. Vid problemlösning bidrar du till att formulera enkla matematiska modeller som kan användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett enkelt sätt.
Du löser relativt komplexa problem och ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Vid problemlösning formulerar du enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett utvecklat sätt.
Du löser komplexa problem och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. Vid problemlösning formulerar du enkla matematiska modeller som användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett välutvecklat sätt.
Resonemang
Du har ännu inte visat att du kan föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med relativt väl underbyggda matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med väl underbyggda matematiska argument.
Kommunikation
Du har ännu inte visat att du kan förklara och samtala om tillvägagångssätt och använda symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer. matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.