Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att göra skisser till en bild. Tiden för uppgiften november-december

Skapad 2020-11-25 14:22 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Bild
Före än vi gör en bild gör vi flera skisser för att planera sin komposition till teman "Människor i livet" Bilden behöver vara berättande, väcka känslor, fantasier, minnen, upplevelser eller debatter. På bilden ska du visa väldigt tydligt perspektiv, proportioner och bildens innehåll. Varje bild ska svara på tre frågor: vem , vad gör och var. T.ex, En pojke (vem?) springer (vad gör?) i skogen (var?). Men det är inte räcker för en berättelse (bild är språk). Då fantiserar du vidare och fyller på tomma platser på pappret med olika föremål som passar bra till syfte och gör berättelse mer livlig. Mer information finns i innehållet:

Innehåll

Har du skapat en skiss till en målning med egen komposition enligt din fantasi?


Gjorde du det? Då vet du att när du komponerar en bild står du inför två svårigheter.


Den första är vad man ska rita och hur gör du tanken tydlig för tittaren?


Den andra är hur man skapar en komposition där allt är harmoniskt? hur ritar man en "vacker" bild?


Varje konstnär, innan han målar en seriös bild, skapar massa skisser. I dem skisserna tänker han över bildens storlek och förhållandet mellan föremål, karaktärernas placeringar, belysning, vad som kommer att bli huvudsaken och vad som kommer att vara sekundärt, och lika viktigt, hur betraktarens öga kommer att röra sig runt bilden.


Skapandet av en målning är en lång process där skissen tar största delen i tiden!

 

Skiss är en bild som är inte så noga , noggrant utan fokuserar på rörelser  och versioner,

Här vill jag visa för dig hur en konstnär Surikov skapade en tavla steg för steg som han målade i tre år.

Боярыня Морозова. В. Суриков, 1884-1887. Масло

 

Först gör Surikov flera skisser, som är inte noggranna, men vi ser en tydlig plan i hans skapande.

I första hand bestämde han motiv: o vad ska handla hans målning, vem är huvudpersonen och hur man gör att huvudpersonen syns direkt på tavlan, hur mycket plats tar huvudpersonen, folket, arkitekturer, marken och himmel och hur betraktarens öga rör sig på bilden.

Det är väldigt viktigt att det är inte för trångt eller för tomt på bilden.

 

 

Man kan experimentera med några saker. På bilden under ser vi att Surikov ändrade hus i bakgrunden men de blev för synliga och började dominera över framgrunden. Då gjorde Surikov dem husen mindre synliga. Titta på första målningen!

En av sina skisser gjorde Surikov i färg för att se bildens kolorit och helhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är som ansvaret för harmonin i bilden?

Enligt min mening är detta minst fyra grundläggande element:

 

1. MOTSTÄMNING AV ALLA BILDELEMENT TILL DIN IDÉ

 

Det betyder att allt du tar på bilden: människans karaktärer, deras gester och ansiktsuttryck, förhållandena mellan dem, toner och färger på bilden, några individuella detaljer - allt detta bör fungera för att förstärka bildens  idé och karaktär.

Det borde inte finnas något "främmande" i bilden.

 

2. BALANS

 

Allt på bilden ska vara i kompositionsbalans.

Om bilden är asymmetrisk måste vi återställa balansen med vissa element så att bilden som helhet ser balanserad ut och inte orsakar inre obalans.

 

3. FÄRGHARMONI

 

De färger som finns i bilden måste stämma överens med varandra och motsvara bildens idé.

 

4. INTEGRITET

 

På ett enkelt språk kan begreppet helhet i bilden uttryckas som "varken subtrahera eller lägga till"

Det bör inte finnas någon fragmentering i bilden, sekundära element bör följa de viktigaste och arbeta för den allmänna idén och tydligheten i uppfattningen.

 

Vad utgör hela bilden?

Jag har identifierat följande komponenter:

 Rytm

Upprepning av element, färgfläckar, linjer, rörelser. Rytm måste vara med i bilden i vilken egenskap som helst som en typ av struktureringsprincip.

 

 Kompositionscentrum.

Detta är kontaktpunkten, där betraktarens blick oftast återvänder, och det är denna plats där konstnären placerar det semantiska centrumet, som direkt uttrycker idén.

Det är mycket viktigt att skapa kompositionens centrum som dominerar och alla andra element lyder.

 

 Rörelse av ögonen i bilden (plast).

Konstnären kan rikta betraktarens blick, få honom att röra sig längs önskad bana, från ett element i bilden till ett annat. Denna bana av ögonrörelse gör det möjligt för betraktaren att uppfatta bilden tydligt och fullständigt, "läsa" sin idé.

 

Att lära sig kompositionen är ingen tillfällig process. Det kräver både kunskap om teori och självständig övning av att komponera bilder.

Konstnärerna studerar grunderna för komposition i flera år.

Det är inte möjligt att överföra all denna kunskap på en lektion.

Men jag kommer att försöka förklara för dig grunden för kompositionen och skissera  under dina handlingar när du skapar en skiss av en målning.

 

Om du har bestämt dig med idén kan du börja  rita en huvudpersonen  och lägga till detaljer och skapa bakgrund.

Jag rekommenderar att du inte stannar vid en skiss och gör några fler alternativ för att placera människor på pappret, ändra  deras storlekar och rörelser och visa dina fantasier..

Kom ihåg att den första skissen ofta är mycket banal och stereotyp. Ju mer du frågar dig själv :"Hur kan detta göras annorlunda?", "Hur kan detta vara mer uttrycksfullt?", desto mer intressant kan kompositionen visa sig vara.

Lite information om Surikovs målning "Boyarynya Morozova":

I sin duk var konstnären noggrann och skildrade en verklig händelse som ägde rum den 18 november 1671.Boyarynya Morozova var emot kyrkliga reformen av patriarken Nikon och fick fängelse straff.

 

Så gör du när du börjar rita en skiss:

1. Välj tema till bilden

2. Rita huvudpersonen som ska synas mest på bilden. Framför ögon ska du ska lämna alltid mer plats än bakom. 

3.Gör horisont linje och fyll på olika föremål som logiskt passar till din bild-berättelse med anpassande storlekar.

4. Visa tydligt perspektiv i bilden

5. Rita människor inte så noggrant men med rätta proportioner.

6. Fyll på negativa ytor som förvandlar ytorna till positiva

7. Glöm inte att alla linjer ska gå till en punkt som ligger på horisontlinje framför tittarens ögon när du gör bakgrunden om du gör en större panorama i bilden.

         

 

8.Tänk på detaljer som gör bilden berättande och informativ

9 Rita fler människor och djur som skapar levande effekt på målningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Läs innehållet!

  • Läs innehållet!

  • Läs innehållet!

  • Läs innehållet!

  • Läs innehållet!

Matriser

Bl
Bild

godkänt
mer än E
mer än C
jobbade bra men inte godkänt än och behöver öva mer
jobbade inte på varje lektion och jag saknar underlag för betyget
Förmåga att:
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycks-former så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Förmåga att:
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
  • Bl
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnes-områden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att:
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
  • Bl
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Förmåga att:
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
  • Bl
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck och innehåll
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck och innehåll.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck och innehåll.
Förmåga att:
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: