Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet HT 20

Skapad 2020-11-25 15:36 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 – 9 Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med och reflektera över begreppen identitet, roll och normer utifrån oss själva.

Innehåll

Syfte

Detta ska vi arbeta med

Genom att läsa, lyssna och inspireras av film och fakta kommer vi att undersöka våra olika jag. Vi kommer få fundera kring vår identitet - Vem vi är i olika sammanhang. I skolan, i kompiskretsen, i familjen, på vår fritid t.ex. Vilka roller har vi?

Vi kommer också få fundera på hur vi skapar vår identitet. Hur våra olika sätt att vara påverkar oss, i olika sammanhang. Och fundera på - vilka mål har vi? Vet vi? Vem är jag i skolan? Vem har jag varit? Vem vill jag vara? Vad tycker jag om att göra? Vad är jag intresserad av? Vad motiverar mig? Vad styr vem jag är? 

Vi kommer under arbetets gång att reflektera, skriva, diskutera och ta ställning för att redovisa våra tankar och slutsatser. Slutligen kommer vi att göra en text där vi berättar om oss själva och vår identitet i olika sammanhang.

Detta kommer vi att bedöma

Bedömning sker på lektionsarbete, diskussioner, skriftliga uppgifter.

Matriser

Sv Sh SvA
Samhällskunskap åk 7-9

F
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Resonemang
Kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker eller konsekvenser av dessa.
Kan föra resonemang i flera led om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa. Se orsakssamband och/eller utgå ifrån olika perspektiv. Kunna dra enkla slutsatser.
Kan föra resonemang i flera led om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa. Se orsakssamband och utgå ifrån flera olika perspektiv. Kunna problematisera i sina resonemang.Kunna dra komplexa slutsatser.
Begrepp
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Sv Sh SvA
Svenska åk 7-9

SKRIVA

F
E
C
A
Skrivförmåga
Att kunna skriva olika slags texter
Du skriver med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp,
Du skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du skriver olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Skrivteknik
Att kunna följa skrivregler och språkliga normer
Du skriver med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du skriver med förhållandevis förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: