Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentative Essay Year 9

Skapad 2020-11-25 15:48 i Ekholmsskolan Linköping
How to write a 5 paragraph essay
Grundskola 7 – 9 Engelska
You have written stories, book reviews and short 5 paragraph essays. Now it is time to try your wings at an argumentative essay where you state your opinion and give supporting arguments.

Innehåll

Argumentative Essay:

A five paragraph essay, should be 500 to 800 words long and include an introductory paragraph, three supporting paragraphs and a concluding paragraph.

The First Paragraph: The Introduction

The first paragraph will introduce your topic. The introduction is the most important paragraph because it provides direction for the entire essay. It also sets the tone, and you want to grab the reader’s attention with interest and clarity. The best way to tackle the introduction is to:

  • Describe your main idea, or what the essay is about, in one sentence. You can usually use the essay writing prompt or question to form this sentence.
  • Develop a thesis statement, or what you want to say about the main idea. When the writing prompt is a question, your thesis is typically the answer to the question.
  • List three points or arguments that support your thesis in order of importance (one sentence for each).

Voila! You’ve just written your introductory paragraph.

The Second, Third and Fourth Paragraphs: Supporting Details

These three paragraphs are the body of the essay. They provide details, such as facts, quotes, examples and concrete statistics, for the three points in your introductory paragraph that support your thesis. Take the points you listed in your introduction and discuss each in one body paragraph. Here’s how:

  • First, write a topic sentence that summarizes your point. This is the first sentence of your paragraph.
  • Next, write your argument, or why you feel the topic sentence is true.
  • Finally, present your evidence (facts, quotes, examples, and statistics) to support your argument.

Now you have a body paragraph. Repeat for points two and three. The best part about introducing your main points in the first paragraph is that it provides an outline for your body paragraphs and eliminates the need to write in transitions between paragraphs.

The Fifth Paragraph: The Conclusion

The concluding paragraph must summarize the essay. In your conclusion, you should restate the thesis and connect it with the body of the essay in a sentence that explains how each point supports the thesis. Your final sentence should uphold your main idea in a clear and compelling manner. Be sure you do not present any new information in the conclusion.

 

 

Rubric for Evaluation of the Paragraph/Essay

A rubric is a grading tool that describes the criteria for writing.  The criteria are listed in the column on the left. 

Point Value

       

Topic Sentence

Interesting, original topic sentence, reflecting thought and insight; focused on one interesting main idea.

Clearly stated topic sentence presents one main idea.  

Acceptable topic sentence presents one idea.  

Missing, invalid, or inappropriate topic sentence;  main idea is missing.  

Supporting Details 

Interesting, concrete and descriptive examples and details with explanations that relate to the topic.  

Examples and details relate to the topic and some explanation is included. 

Sufficient number of examples and details that relate to the topic.

Insufficient, vague, or undeveloped examples. 

Organization and Transitions

Thoughtful, logical progression of supporting examples; Mature transitions between ideas.

Details are arranged in a logical progression; appropriate transitions.

Acceptable arrangement of examples; transitions may be weak.

No discernible pattern of organization; Unrelated details; no transitions.

Style

Appropriate tone, distinctive voice; pleasing variety in sentence structure; Vivid diction, precise word choices.

Appropriate tone; Clear sentences with varied structures; Effective diction.

Acceptable tone; some variety in sentence structures; Adequate diction and word choices.

Inconsistent or Inappropriate tone; Awkward, unclear, or incomplete sentences; Bland diction, poor word choice.

Mechanics

Consistent standard English usage, spelling, and punctuation. No errors.

Some errors, but none major, in usage, spelling, or punctuation. (1-2)

A few errors in usage, spelling, or punctuation (3-4)

Distracting errors in usage, spelling, or punctuation

 

 

 

 

Uppgifter

  • Assignment "Letter to the Editor"

Matriser

En
Engelska: Skriva

(F)
E
C
A
SKRIVA
Flyt i texten
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Syfte
Uppfyller texten syftet med uppgiften
Eleven kan i någon mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.
Eleven kan med flyt och i någon mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.
Eleven kan med flyt och med viss mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.
Strategier
T.ex. om ordförrådet sviker kan eleven göra sig förstådd på andra sätt
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen samt för dem framåt på ett konstruktivt sätt.

En
English essay

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Texten har viss struktur, innehåller minst två av de efterfrågade delarna.
Texten har viss struktur, innehåller minst tre av de efterfrågade delarna.
Texten har klar struktur. Minst tre delar är väl behandlade.
Texten har klar struktur. Minst fyra delar är väl behandlade.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är enkelt och kortfattat.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är inte alltid korrekt. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten är bara bitvis grammatisk korrekt. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Försök till styckeindelning.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelning finns.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelningen är genomtänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: