👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik VT-21

Skapad 2020-11-25 15:56 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 2 Teknik
Syftet med undervisningen är att förstå vilka enkla mekanismer som finns och var jag använder dessa i min vardag. Syftet är också att använda teknikområdets ord och begrepp.

Innehåll

Mina mål:

Jag kan namnge och berätta hur man använder olika mekanismer.

Jag kan göra enkla konstruktioner till ett husdjurstivoli.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Utvärdering - Teknik VT-21

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppsförmåga och kommunikativ förmåga
Jag kan inte namnge och berätta vad en mekanism är och hur den används och behöver träna mer.
Jag kan namnge enkla mekanismer.
Jag kan namnge enkla mekanismer och förklara hur de används.
Procedurförmåga
Jag kan inte skapa en enkel konstruktion och behöver träna mer.
Jag kan skapa en enkel konstruktion.
Jag kan skapa en enkel konstruktion med detaljer och på eget initiativ.