👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2020-11-25 21:31 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Du ska förstå hur en novell är uppbyggd och vi jobbar därför med att läsa och analysera noveller. Vi kommer då att träna på miljö-och personbeskrivningar. Med hjälp av det du lärt dig ska du sedan skriva en egen novell.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Läsa, analysera och skriva berättande text.

Innehåll

Vad ska vi lära oss och varför?

Du ska förstå hur genren novell är uppbyggd.

Du ska utveckla din förmåga att skriva person-och miljöbeskrivningar.
Du ska utveckla din förmåga att kunna skriva en novell.

Du ska utveckla din förmåga att uttrycka dig i skrift och arbeta med språket för att utveckla din språkliga säkerhet. Du ska bearbeta din text.

Du ska även utveckla din läsförståelse och förmåga att tolka budskap och koppla till egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor och diskutera det muntligt och skriftligt.

 
Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att läsa noveller för att se hur noveller är uppbyggda och för att få  inspiration för skrivande. Då tränar vi samtidigt läsförståelse, att tolka budskap och koppla till egna erfarenheter. Vi jobbar med kortare och längre skrivuppgifter för att träna skrivande. Vi går igenom hur en novell är uppbyggd. Som avslutning får du skriva en egen novell. Vi kommer även titta på novellfilmer.

 

Vad som kommer att bedömas

Se matriser!

Hur får jag visa vad jag kan?

Du kommer att få visa dina förmågor både i gemensamma muntliga diskussioner och vid enskilda skriftliga uppgifter i klassrummet.

Du ska få göra en novellanalys för bedömning.

Du får skriva en novell och bearbeta din text i skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Bedömningsmatris noveller -skriv

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen.
Eleven följer instruktionen.
Eleven följer instruktionen.
Innehåll
Eleven skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av tex miljö och personer. Försök till enkla berättargrepp, t ex liknelser.
Eleven skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av miljö och personer. Innehåller minst en liknelse.
Eleven skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av miljö och personer. Innehåller träffande liknelser.
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig med försök till inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen är tydlig med inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Novellens dramaturgi är komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad med effektiv inledning och avslutning och rubrik.. Textbindningen är välutvecklad.
Struktur
Du gör försök till styckeindelning
Texten är styckeindelad med blankrad eller indrag.
Konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. .
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Språk och stil
Du använder nutid eller dåtid.
Du använder nutid och dåtid på ett korrekt sätt.
Tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
Punkt och stor bokstav används oftast på rätt sätt.
Punkt och stor bokstav och kommatecken används oftast på rätt sätt.
Texten följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Skrivregler
Stavningen är begriplig.
Stavningen är bra.
Stavningen är i princip felfri.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter.
Du kan ge välutvecklade omdömen om andras texter.
Respons
Om du har fått respons kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Om du har fått respons kan du bearbeta och förbättra den på ett i relativt väl fungerande sätt.
Om du har fått respons kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.

SvA
Svenska novell- läsa

Läsförtåelse

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9   Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9   Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9   Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
E
C
A
Lässtrategi
Du kan läsa med flyt genom att använda dig av djupläsning.
Du kan läsa med gott flyt genom att använda dig av djupläsning.
Du kan läsa med mycket gott flyt genom att använda dig av djupläsning.
Tolka/Analys
Du visar grundläggande läsförståelse genom att hitta frågor på raden och föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texten.
Du visar god läsförståelse genom att "läsa mellan raderna" och föra utvecklade resonemang om budskap i texten.
Du visar mycket god läsförståelse genom att "läsa bortom raderna" och föra välutvecklade resonemang om budskap i texten.
Sammanfatta
Du kan göra enkla sammanfattningar av textens innehåll med viss koppling till tid och orsakssamband.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll med relativt god koppling till tid och orsakssamband.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av texten med god koppling till tid orsakssamband.