Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik, 100 p

Skapad 2020-11-26 08:31 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Musik
Kursen behandlar grundläggande färdigheter i ämnet.

Innehåll

Termin 1

Ensemblespel, grundläggande kunskaper inom instrumentkunskap och röstvård. Uppgift inom musikproduktion i Bandlab. Genomgång av röstvård och röstfysiologi. Sånguppgift. 

 

Termin 2

Fördjupning inom ensemblespel. Uppgift inom musikproduktion i Bandlab. Genomgång av ljudanläggning och hörselvård. 

 

Examinationer

Bedömningen sker främst formativt under kursens gång. Vi kommer även att ha uppspel och konserter, skriftliga reflektioner och inlämningar. 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: Ensemblespel HT-20

 • Bedömningsuppgift: Bandlab HT-20

 • Bedömningsuppgift: Röstvård HT-20

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik med röst eller instrument.
  Mus  -
 • Musikalisk kommunikation med röst och rörelse i musik och danser från olika tider eller kulturer. Stildrag och kännetecken.
  Mus  -
 • Sånger, alternativt låtar och danser, från olika tider eller kulturer.
  Mus  -
 • Instudering i grupp.
  Mus  -
 • Instrument och deras grundläggande egenskaper, kvaliteter och inbördes relationer. Grundläggande röstvård och metoder för det.
  Mus  -
 • Grundläggande musikskapande och bearbetning av musikaliskt material, till exempel att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och disposition.
  Mus  -
 • Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.
  Mus  -
 • Programvaror för musikbearbetning och grundläggande hantering av musikteknisk utrustning och digital bearbetning av musikaliskt material.
  Mus  -
 • Grundläggande arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel elsäkerhet, ergonomi och hörselvård.
  Mus  -

Matriser

Mus
Musik, 100 p

E
C
A
Eleven musicerar..
Eleven musicerar efter enkel ackordanalys och på gehör. I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett visst konstnärligt uttryck. Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är tillfredsställande.
Eleven musicerar efter enkel ackordanalys och på gehör. I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett konstnärligt uttryck. Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är tillfredsställande.
Eleven musicerar efter enkel ackordanalys och på gehör. I sitt musicerande följer eleven med säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett gott konstnärligt uttryck. Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är gott.
Eleven redogör..
Eleven redogör översiktligt för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar.
Eleven redogör utförligt för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar.
Eleven tar ansvar för instuderingen...
Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, i grupp och kan framföra dem inom gruppen. Dessutom ger eleven enkla förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, både i grupp och självständigt och kan framföra dem inom gruppen. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, både i grupp och självständigt och kan framföra dem inom gruppen. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetet kan förbättras.
Instrumentkunskap
Eleven redogör översiktligt för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård.
Eleven redogör utförligt för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård.
Tillsammans med andra kan eleven..
Tillsammans med andra kan eleven med tillfredsställande resultat anpassa en sång, alternativt en låt, till den egna gruppens särdrag.
Tillsammans med andra kan eleven med tillfredsställande resultat anpassa en sång, alternativt en låt, till den egna gruppens särdrag.
Tillsammans med andra kan eleven med tillfredsställande resultat anpassa en sång, alternativt en låt, till den egna gruppens särdrag.
Programvara och musikbearbetning
Eleven redogör översiktligt för programvara för musikbearbetning.
Eleven redogör utförligt för programvara för musikbearbetning.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för programvara för musikbearbetning.
Koppla upp ljudanläggning
Eleven kan i samråd med handledare koppla upp en ljudanläggning.
Eleven kan efter samråd med handledare koppla upp en ljudanläggning.
Arbetsmiljöfrågor
Eleven redogör översiktligt för några arbetsmiljöfrågor som rör musicerande.
Eleven redogör utförligt för några arbetsmiljöfrågor som rör musicerande.
När eleven samråder med läraren..
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: