Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter

Skapad 2020-11-26 09:46 i Nyhedsskolan Rättvik
Grundskola 4 Svenska
Vi möter många olika instruerande texter i vår vardag, t ex när vi ska baka eller laga mat och följer ett recept, eller när vi ska spela ett nytt spel och behöver läsa reglerna. Det är viktigt att kunna ge och ta tydliga instruktioner för att underlätta för oss, och det är det vi ska träna på nu.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer att jobba med läromedlet Träff på texten, som innehåller både arbetsbok och en digital del med genomgångar och övningar.

Vi kommer att gå igenom olika sorters instruerande texter tillsammans, t ex en instruktion om hur man knyter en rosett, eller hur man viker en loppa. Vi kommer att titta på hur texten är uppbyggd med olika delar och vi kommer att skriva egna instruerande texter. Vi kommer jobba i par och enskilt. 

En instruerande text innehåller oftast verb skrivna i formen imperativ. Vi kommer att arbeta med detta genom att bla titta på Grammatikbolaget, och göra de digitala övningarna i Träff på texten. 

Att programmera handlar också om att ge instruktioner, därför kommer vi att kombinera detta med en programmeringsuppgift med roboten Ozobot. 

 

Vad ska du lära dig?

När vi är klara med detta arbetsområde ska du kunna:

* skriva en tydlig instruerande text som en kamrat kan följa och förstå

* ge exempel på verb i imperativ

* ändra ett verb från en annan form till imperativ

 

Hur kan du visa vad du lärt dig?

Vi avslutar arbetet med att du får göra en instruerande text till något du själv valt. Du gör detta i form av en multimodal text, som kombinerar bild, text och ljud. Denna text bedömer jag sedan utifrån en checklista med följande punkter. 

* Hur texten passar den tänkta läsaren.

* Om texten har en rubrik som talar om vad resultatet ska bli.

* Om texten har en lista på det som behövs.

* Om texten innehåller en arbetsgång med alla nödvändiga moment i logisk ordning.

* Om texten har bilder som gör att instruktionen är lättare att följa.

* Om stor bokstav och skiljetecken används på rätt sätt.

* Om texten innehåller verb i imperativ.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: