Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och mark åk 7

Skapad 2020-11-26 10:13 i Olandsskolan Östhammar
I den här kursen lär vi oss om vatten, mark och luft. Vi kommer att studera kretslopp och bekanta oss med olika ämnens egenskaper. Vi kommer att träna på olika undersökningsmetoder i kemi.
Grundskola 7 – 9 Teknik Kemi
I det här arbetsområdet lär vi oss om vatten och mark. Vi kommer att studera kretslopp och bekanta oss med olika ämnens egenskaper. Även vattnets reningsprocesser kommer du att få lära dig. . Du kommer också att sätta dig in i olika miljöproblem, främst inom jordbruket, och lära dig att resonera kring dem.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

När du arbetat med området kan du:

 • förklara vattnets speciella egenskaper (kapillärkraft, ytspänning, löslighet, vattnets former och deras densitet).

 • redogöra för vad en bergart, ett mineral samt malm är.

 • beskriva de två kretsloppen för jord.

 • beskriva miljöproblemen som t ex smog, övergödning, radonhus

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Eget arbete
 • grupparbete
 • Se på faktafilmer
 • Laborationer
 • Diskussioner

 Material

Övergödning

Kvävets kretslopp

Vattnets egenskaper

Vattnets kretslopp och försurning

Vattenrening:
https://www.ne.se/play/ur/program/168198

Vattnets kretslopp.
https://www.ne.se/play/ur/program/168205

 

 

Bedömning

Läraren bedömer din förmåga att:

• beskriva, förklara och använda dig av dina faktakunskaper,

• koppla ihop faktakunskaper med vår vardag, natur och vårt sätt att leva,

• sakligt kunna argumentera i diskussioner samt skilja på fakta och värderingar,

• kunna motivera egna ställningstaganden och beskriva tänkbara konsekvenser,

• söka, använda och värdera naturvetenskaplig information,

• kunna planera, genomföra, redovisa och utvärdera undersökningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: