Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 2

Skapad 2020-11-26 12:23 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola 2 Teknik
I det här arbetsområdet kommer du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i ämnet teknik. Du kommer få lära dig om vad teknik är, vardagsteknik, datorer och lagring, elsäkerhet och säkerhet på internet, länkar och leder samt enkelt konstruktionsarbete.

Innehåll

Pedagogisk planering för teknik år 2

 

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Ge exempel
 • Beskriva
 • Använda begrepp
 • Konstruera 
 • Dokumentera
 • Diskutera

 

Undervisningens innehåll - du kommer att få lära dig om:

 • Tekniska föremål i din vardag, hur de fungerar och är anpassade efter människans behov samt hur de förändrats över tid.
 • Säkerhet vid användning av teknik, både vid användning av elektricitet och olika tjänster via internet.
 • Enkla mekanismer såsom länkar och leder. Begrepp som används i samband med detta.
 • Hur datorn är uppbyggd och fungerar, inmatning, utmatning och lagring.
 • Materials egenskaper och hur de kan användas när man konstruerar och bygger stabilt.
 • Eget konstruktionsarbete.
 • Dokumentation i form av skiss och fysiska modeller.

 

Arbetssätt - vi kommer att:

Prata om vad teknik är och hur den är inspirerad av naturen. Vi kommer att prata om teknik i vardagen och gå igenom vilka tekniska föremål det finns i ett rum och i ett kök. Vi kommer prata om datorns utveckling och funktion samt gå igenom begrepp för  datorns delar, exempelvis; inmatning, utmatning och lagring. Vi kommer att jobba med elsäkerhet och säkerhet på internet. Vi kommer dokumentera i form av skisser och fysiska modeller. Vi kommer prata om enkla mekanismer såsom länkar och leder.

 

Begrepp

Teknik, naturinspirerad teknik, kardborre, omvandla, vardagsteknik, systemenhet, programmering, inmatning, utmatning, lagra, kod, information, artificiell intelligens, sensorer, loop, mikrofilm, mönster, design, skiss, konstruera, stabilt, hållbar.

 

Återkoppling

Ges muntligt och skriftligt i det dagliga arbetet, både av lärare och kamrater. 

 

Elevinflytande 

Dina tidigare erfarenheter och kunskaper inom ämnet kommer hjälpa oss att styra lektionernas innehåll. Du kommer att få vara med och påverka arbetssättet inom arbetsområdet. Dina frågor och funderingar kommer till viss del att styra lektionernas riktning. 

 

Bedömning - du ska kunna:

Ge exempel på några tekniska föremål i din vardag.

Diskutera kring vad teknik är och varför vi behöver teknik.

 

Bedömningsunderlag

Eleven kommer utifrån en bild få ge tre exempel på tekniska föremål som finns i elevens vardag. Eleven kommer även att få diskutera kring vad teknik är och varför vi människor behöver teknik. Eleven kommer också få diskutera kring vad människan gjorde innan tekniken fanns. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: