Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering hösten 2020

Skapad 2020-11-26 13:16 i 045021 Förskolan Juvelen Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Inom matematiken har vi valt att fokusera på att utforska geometriska former, och ge barnen möjlighet att skapa förståelse kring detta.

Innehåll

Projektämne:
Matematik

Syfte:
Matematik är viktigt för att dagens samhälle ställer krav på kunskaper kring detta. 
Våra små barn behöver grundläggande kunskaper för ett logiskt tänkande. Vi försöker få barnen att se likheter och skillnader när det gäller färg, form, hastighet och storlek. 

Mål:
Ur läroplanen: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid, form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Ur detta har vi valt att fokusera på att utveckla förståelse för geometriska former (främst cirklar och kvadrater), antal, ordning, förändring och mätning.

Arbetssätt-förhållningssätt- material:
Inom matematik behöver vi hela tiden hålla oss uppdaterade i våra kunskaper, genom att läsa forskning och böcker om detta.
Vi delar in barnen i smågrupper, och ser till att alla barn får vara delaktiga i alla våra aktiviteter. Detta har vi gjort för att alla barn ska ha samma grund att bygga vidare och utvecklas på. Vi kommer så småningom ha fasta grupper så att vi bättre kan följa och dokumentera deras utveckling och lärandeprocesser.
I våra undervisningssituationer så ger vi barnen konkret material för att lättare lära sig olika matematiska begrepp, och samband mellan begreppen. Reflektion och uppföljning sker tillsammans i arbetslaget. Vi analyserar fortlöpande vad som gått bra, vad som gått mindre bra, och vad som behöver utvecklas. Vi använder oss av observationsprotokoll, tar foton och filmar barnen i aktiviteterna, och reflekterar tillsammans med barnen.

Aktiviteter:
Vi arbetar till att börja med, med cirklar för att vi tänker att det är den enklaste formen för våra små barn att lära känna och lära sig känna igen. Detta gör vi genom aktiviteter på ljusbordet, där vi använder oss av 3D-cirklar som vi sätter i rörelse och utforskar på olika sätt. Vi arbetar också med utklippta cirklar i olika storlekar som barnen får fästa med lim på ett runt papper. De får lära känna formen och samtidigt tekniken med att använda limstift bland annat. Barnen får också använda sig av pensel och målarfärg och måla på cirkelrunt papper. Vi använder oss av endast en eller två färger, för att på ett enkelt sätt lära känna färgerna och deras namn. 
Vi observerar barnen för att se vart deras intresse leder, för att avgöra hur vi ska gå vidare och utveckla aktiviteterna.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: