Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La Francophonie åk 9

Skapad 2020-11-26 13:19 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi kommer att arbeta med de fransktalande länderna under vecka 43-49. Då var det dags att luffa runt i de franskspråkiga länderna! Du kommer att besöka minst två/tre länder under din resa. Vilka det blir bestämmer du själv, men tänk på att det i vissa länder finns fler än ett språk. Koncentrera dig då på den fransktalande delen av landet.

Innehåll

Mål

Kunna berätta om ett fransktalande land.

Kunna presentera fakta som man värderat som viktig. 

Ökad förståelse för den franska kulturen.

 

 

Stöd

Lärarledda genomgångar och övningar. 

Arbetssätt och arbetsformer

Under hela resan kommer du att samla material till din reseskildring och skriv på Google docs eller skapa en egen hemsida på Google Sites. Den skrivs givetvis på franska och kommer att innehålla det här:

Dina länder

 1. Nu börjar du berätta om de olika länder du besöker. Använd egna ord och skriv/berätta så levande som möjligt. 

 2. Låtsas att du verkligen är där och ser saker och ting: ”Hier, j’ai visité Bruxelles. C’est une très belle ville. etc.” 

 3. Använd din fantasi och väv in fakta om de platser du besöker. 

 4. Skriv i presens, passé composé och imparfait eller futur (för det du tänker göra). 

 5. Använd adjektiv. 

 6. Bind samman din text med konjunktioner (sammanfogande ord) för att få bättre flyt.

 

Här är exempel på fakta som du kan ha med i din text/presentation:

- Antal invånare, huvudstad, språk mm

- Natur: Hur ser det ut i landet? Vilka andra länder gränsar det mot?

- Städer: Beskriv några intressanta städer.

- Sevärdheter: Vad finns att göra som turist? Vad lockar man turister med?

- Mat: vilka specialiteter finns det i landet? Beskriv hur det smakar och hitta bilder du får använda.

- Kända personer

- Andra saker som du finner intressanta(historia, idrottslag etc.)

- Industrier/näringar: Vad lever människorna av?

 

Vad ska jag skriva? 

 

 • Tre punkter på varje land; 1 nutid, 1 dåtid och 1 framtid 

 Vad ska jag säga?

 

På Franska: 

 • Generell översikt - vilka länder har du besökt? 

 • Vilket land var bäst och varför?

 

På svenska:

 • Reflektera och jämför med landet med dina egna kunskaper och ditt land

 • Vad var roligast med arbetet? 

 • Vad tyckte du om att arbeta såhär?  

 

Vad ska jag lämna in? 

 

 • Din google presentation med bilder och text
 

 

 

 

Bedömning

Muntligt framförande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9

Matriser

M2
La Francophonie

E
C
A
Värdera Information
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt
med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Den Fransktalande Världen
Eleven kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form
i enkel form med visst sammanhang
översiktligt
Presentationen
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: