Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska läsförståelse och hörförståelse

Skapad 2020-11-26 13:37 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Engelska läsförståelse och hörförståelse

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

En konkretisering av målen för att passa de elever planeringen avser. Visa vilka förmågor som ska tränas.

Undervisningen

Vilka arbetssätt och arbetsformer som eleverna ska få jobba med för att utveckla förmågorna.

Eventuellt ta upp vilka delar från läroplanens övergripande mål som eleverna ges tillfälle att utveckla.

Bedömning

Vad som kommer att bedömas, hur och när det ska bedömas.

Eventuellt kan detta förtydligas med matris här under.

Matriser

En
Engelska läsförståelse och hörförståelse

Engelska läsförståelse och hörförståelse

F
E
C
A
hörförståelse
Jag förstår ännu inte det huvudsakliga innehållet och uppfattar inte heller tydliga detaljer i talad engelska
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska
Jag förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska
läsförståelse
Jag förstår ännu inte det huvudsakliga innehållet och förstår inte heller tydliga detaljer i engelska texter
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i engelska texter
Jag förstår det huvudsakliga innehållet i texter och uppfattar väsentliga detaljer i engelska texter
Jag förstår såväl helhet som detaljer i engelska texter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: