Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2020-11-26 13:45 i Jonsboskolan Hedemora
En planering för undervisningen i svenska. Vi arbetar med lässtrategier ur "En läsande klass", skriver faktatexter och egna berättelser samt jobbar med språklära.
Grundskola 3 Svenska
"Läsning är som film i huvudet" var det någon som sa. I år skall vi se till att bli "stjärnläsare". I ditt huvud bor mycket fantasi och många kloka ord. Hur kan du fånga detta på papper? Du ska få träna på läsandets och skrivandets konst på många olika sätt.

Innehåll

Mål

Målet är att du i slutet av det här läsåret skall ha förbättrat din förmåga att:
- läsa texter med flyt.
- återge vad du har läst.
- diskutera texters budskap/syfte och koppla till egna erfarenheter.
- vid boksamtal ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
- skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
- använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava vanliga ord rätt.
- skriva olika typer av texter 
- kombinera text och bild för att förstärka budskapet
- ge och ta respons, och bearbeta dina texter.

 

Detta kommer vi att arbeta med


Vi läser och skriver olika typer av texter, jobba med stavning, meningsuppbyggnad, handstil, ordklasser etc..

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du utvecklar din förmåga att läsa, skriva och samtala, samt hur du visar att du arbetar med de skoluppgifter som du får av din lärare.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: